Heym kandidaat PDS in Bondsdag

BONN, 7 FEBR. De 80-jarige bekende Oostduitse schrijver Stefan Heym en de vroegere voorzitter van de Boerenpartij in de DDR, Günther Maleuda, die in 1989 en 1990 ook even voorzitter van de Volkskammer was, hebben zich dit weekeinde beschikbaar gesteld voor een plaats op de kandidatenlijst van de PDS voor de Bondsdagverkiezingen van 16 oktober.

In een toelichting zei Heym dat hij nooit lid van een partij is geweest en ook geen lid van de PDS (de opvolgster van de communistische SED) wordt, maar er wel aan wil bijdragen dat de stem van het Oostduitse socialisme in de Bondsdag kan blijven klinken.

In de huidige Bondsdag (662 leden) is de PDS met 18 leden vertegenwoordigd, al bleef zij in de verkiezingen van december 1990 beneden de kiesdrempel van vijf procent. Toen gold, na een besluit van het Constitutionele Hof, echter een uitzondering voor (Oostduitse) partijen die voor het eerst deelnamen aan de verkiezingen in het verenigde Duitsland. Dit jaar moeten partijen om in de Bondsdag te komen de grens van 5 procent passeren (wat voor de PDS, die in West-Duitsland niet of nauwelijks aanhang heeft, feitelijk betekent dat zij in Oost-Duitsland 23 procent van de stemmen moet halen) of anders in tenminste drie (van de 331) kieskringen haar kandidaten rechtstreeks gekozen zien te krijgen.

Heym en Maleuda willen dat helpen bereiken door in Oostduitse kieskringen te kandideren. Hun aanbood spoort met eerdere aankondigingen van de PDS dat zij in oktober ook een “verzamelbeweging” wil zijn voor ontevreden Oostduitse kiezers.