VAN NELLE CADEAUS

In het artikel 'Van Nelle stopt cadeausysteem met gratis spaarzegels', op de voorpagina van NRC Handelsblad van 27 december staat vermeld, dat de onderneming niet goed kan verklaren waarom de belangstelling van consumenten voor de spaaractie zo sterk is teruggelopen.

De verklaring ligt voor de hand. De consument die de 'Kadogids' van Van Nelle verwachtingsvol openslaat, komt bedrogen uit. De gids vermeldt geen enkel cadeau. Voor ieder artikel moeten sinds september 1991, bij het vereiste aantal 'kadozegels', relatief grote bedragen worden bijbetaald: van ƒ 12,- voor twee theelepeltjes tot ƒ 150,- voor een fluitketel; een veelvoud van wat men in de winkel moet betalen, ook al zit er dan een artistieke knik in die fluitketel van Van Nelle. Het is niet mogelijk de hoogte van de bijbetalingen met extra 'kadozegels' te drukken of de bijbetalingen geheel met extra 'kadozegels' te compenseren. Zoiets wekt meer de indruk van een lucratieve nevenhandel dan van de genereuze bejegening, die de firma aan trouwe Van Nelle-koffiedrinkers suggereert. De meeste consumenten zullen zich misleid hebben gevoeld.

    • Y. Baudoin