Positie haven Rotterdam bedreigd

ROTTERDAM, 31 DEC. De overslag van goederen in de Rotterdamse haven is het afgelopen jaar met bijna 4 procent gedaald tot ruim 282 miljoen ton. Volgens burgemeester Peper van Rotterdam tast het gebrek aan flexibiliteit de produktiviteit in de haven aan. De concurrentiepositie van Rotterdam als 's werelds grootste havenstad wordt daarom bedreigd. Het is “vijf voor twaalf voor de Rotterdamse haven”, aldus Peper vanmorgen bij de presentatie van deze cijfers.

Volgens Peper hebben werkgevers en werknemers in de haven te lang zelfgenoegzaam achterover geleund. Werkgevers en werknemers hebben hun overleg de laatste jaren steeds geconcentreerd op de afvloeiing van het overschot aan werknemers in de haven. Zij hebben zich te weinig druk gemaakt over het wegvloeien van lading en daarmee arbeid, aldus de burgemeester.

Alleen een flexibelere arbeidsmarkt, die meer op de wensen van de klant is toegesneden, en een hogere produktiviteit kunnen er volgens de burgemeester voor zorgen dat de Rotterdamse haven haar concurrentiepositie behoudt.

Rotterdam laat de overige Europese havens op dit moment nog altijd ver achter zich. Als tweede op de lijst van grootste havens in West-Europa volgt Antwerpen met ruim een derde van de goederenoverslag van Rotterdam. Hamburg staat op de derde plaats.

Peper zei te hopen dat het onlangs overeengekomen sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers de nodige vernieuwing in de haven teweeg kan brengen. Het overschot aan arbeidskrachten wordt opgelost door oudere havenwerkers versneld te laten vertrekken met behoud van 80 tot 85 procent van hun inkomen. Anderen worden her- en bijgeschoold. Ook kunnen nieuwe, jongere arbeidskrachten worden aangetrokken.

De overslag in de Rotterdamse haven bleef het afgelopen jaar achter bij de recordjaren 1991 en 1992. Vooral de eerste helft van dit jaar liet een flinke achteruitgang zien. Daarna trad een licht herstel in.

Volgens directeur W. Scholten van het gemeentelijk havenbedrijf van Rotterdam is de bodem in de markt inmiddels bereikt. Scholten zei in een toelichting op de voorlopige jaarcijfers dat het in de haven “al weer aanmerkelijk beter” gaat dan in de eerste zes maanden van 1993.

De totale goederenoverslag in Rotterdamse haven werd het afgelopen jaar vooral gedrukt door minder goede resultaten bij de overslag van olie, kolen, ertsen en schroot. Hoofdoorzaak voor deze daling is de economische malaise waarin de Westeuropese auto-, staal- en chemische industrie terecht zijn gekomen.

De overslag van containers, de groeisector van de haven, steeg in 1993 wel verder. Het afgelopen jaar werden in totaal 45 miljoen containers in Rotterdam overgeslagen, bijna drie procent meer dan vorig jaar.