MONUMENTEN

Als het artikel 'Monumenten zijn leven niet zeker' (NRC Handelsblad, 27 december) van redacteur Marjon van Royen relevante gemeentelijk informatie had bevat, was de toonzetting wellicht anders geweest. Om maar te zwijgen van de slordigheden als de Dienst Openbare Werken (sinds 1990 'Stedelijk Beheer') en het VVD-raadslid dat Hooijmans zou heten (Hooijmaijers).

In het gebied De Kolk staan dertien rijksmonumenten. Tien zijn er in het bouwplan opgenomen en worden dientengevolge gerestaureerd of - indien bouwvallig - eerst gedemonteerd. Drie worden herplaatst. Stadsherstel onderzoekt momenteel waar in de binnenstad deze drie het beste kunnen worden teruggezet. Dus alle dertien monumenten blijven voor Amsterdam behouden.

Met ABN/Amro heeft de gemeente de volgende afspraak gemaakt: de bank betaalt ƒ 100.000,- mee aan elk pand in de zogenaamde onrendabele top. Daarnaast wordt in de Monumentenvergunning als voorwaarde staat opgenomen dat er binnen twee jaar begonnen moet worden met de wederopbouw van de panden. Indien niet, dan betaalt de bank per monument 2 ton uit.

De gemeente heeft zo een financiële garantie gecreëerd dat de panden worden hersteld en teruggebouwd. Bureau Monumentenzorg is met deze oplossing eveneens akkoord gegaan.

    • Janneke Zumpolle
    • Voorlichter Gemeente Amsterdam