Meer psychische problemen door overstromingen

MAASTRICHT, 31 DEC. De nieuwe overstromingen - de tweede in een week tijd - brengen een groeiend aantal mensen in psychische problemen. Dit zegt een woordvoerder van de gemeente Maastricht.

Daarom houdt men in Maastricht mensen van de RIAGG en van de GGD achter de hand. Plaatsvervangend kabinetschef van de provincie Limburg, J. Kievits, zei dat bij het provinciale crisiscentrum in het provinciehuis al telefoontjes van burgers binnenkwamen waarin ze hun geestelijke nood klaagden. “Ik kan het niet meer opbrengen” en “ik ben nog kapot van de vorige week”, zo lieten deze mensen weten.

De Limburgse gouverneur B.J. van Voorst tot Voorst zei dat óók de mensen van de verschillende crisiscentra “op hun wenkbrauwen lopen”. Hij hield rekening met problemen met de dijken omdat ze door de hoge waterstand van afgelopen dagen verzadigd zijn van water. Nieuwe evacuaties sloot hij niet uit.

De oud-commissaris van de koningin in Limburg, E. Mastenbroek, heeft zich op de hoogte gesteld van de watersnood in Limburg in verband met zijn nieuwe functie van voorzitter van de onafhankelijke stichting die de binnenkomende gelden over de slachtoffers van de wateroverlast moet gaan verdelen. Mastenbroek kan daarbij profijt trekken van zijn ervaringen opgedaan bij de verdeling van gelden aan de slachtoffers van de aardbeving in Limburg.

Zijn eerste indruk van de huidige overstromingen is dat de aardbeving, hoe erg ook, daarbij in de schaduw staat. Mastenbroek zei zeer te spreken te zijn over de saamhorigheid van de gedupeerden en over de enorme hulpvaardigheid van vrijwilligers. In Gennep en Bergen werd hij getroffen door het werk van vierhonderd hulpverleners die dag en nacht in touw waren om noodlijdende burgers van dienst te zijn. Naar aanleiding van de door Rijkswaterstaat verwachte nieuwe overstroming, zegt Mastenbroek: “Voor vele bewoners van het rampgebied langs de Maas wordt dit een bovenmenselijke beproeving.”

De bewoners van de Maastrichtse Maasdorpen Borgharen en Itteren, die met nieuwe overstromingen worden bedreigd, hebben paniekerig maar ook laconiek gereageerd op de door Rijkswaterstaat voorspelde sterke stijging van het water het komend weekeinde. Menigeen trof snel voorbereidingen door het kopen van transistorradio's, kaarsen en butagaskacheltjes. Ook werden kostbare bezittingen naar hogere verdiepingen in huis getransporteerd. Sommigen ontstaken kaarsen in de kerk bij de patroonheilige van Borharen, Sint Cornelius.