Kamer: succes van Zjirinovski noopt tot sterke defensie

PAG.3 ONDERZOEK ECD NAAR BANK ZJIRINOVSKI

DEN HAAG, 31 DEC. Een meerderheid in de Tweede-Kamer wil dat er niet langer op de defensiebegroting wordt bezuinigd. Volgens de fracties van CDA, VVD en D66 geven de recente politieke ontwikkelingen in Rusland aanleiding om verder korten op de Nederlandse defensie-uitgaven nu een halt toe te roepen. Van de vier grote fracties acht alleen de PvdA het “nog te vroeg” voor een dergelijk besluit. De sociaal-democraten wensen vast te houden aan het door haar voorgestelde bezuinigingsplan van nog eens 900 miljoen gulden in de volgende regeerperiode.

Volgens CDA, VVD en D66 moet de eerder dit jaar door de Kamer aangenomen Prioriteitennota “exact” worden uitgevoerd. De woordvoerders van CDA, VVD en D66 verwachten dat ook over de afschaffing van de opkomstplicht opnieuw een fundamenteel debat zal moeten worden gevoerd, zodra de daartoe noodzakelijke grondwetswijziging aan de orde komt. “Mocht een man als Zjirinovski aan de macht komen, dan mogen wij hem niet de kans geven te zeggen: in het Westen kunnen ze toch niets doen, want hun legers kunnen niets meer uitrichten”, aldus CDA-buitenlandwoordvoerder De Hoop Scheffer. Binnen het CDA wordt daarom “met enige huiver gekeken naar de verdere bezuinigingsdrift van de PvdA op defensie”, aldus vice-voorzitter Hillen (CDA) van de vaste commissie voor defensie. Ook Van Heemskerck Pillis-Duvekot, defensiewoordvoerder van de VVD, bespeurt in haar eigen partij “en ver daarbuiten” een duidelijke onwil om nu nog verder te bezuinigingen. “De grens was al bereikt en zeker nu de situatie zich in Rusland ontwikkelt zoals het geval is, kunnen we ons geen verdere inkrimping van onze krijgsmacht veroorloven.” Volgens Eisma van D66 is de bodem eveneens bereikt.

Financieel woordvoerder Melkert van de PvdA wenst toch vast te houden aan hun analyse dat verdere bezuinigingen mogelijk zijn. Melkert: “Als de NAVO verdergaande veiligheidsgaranties zou geven aan Middeneuropese landen en de uiterst rechtse nationalist Zjirinovski zijn machtsbasis in Rusland zou weten te versterken, zouden we de configuratie van de Nederlandse krijgsmacht moeten heroverwegen.”

    • Rob Meines