Jan Hoet

In het pleidooi dat Janneke Wesseling in het Cultureel Supplement van 17 december houdt voor de benoeming van Jan Hoet als directeur van Museum Boymans-Van Beuningen in Rotterdam, gaat het vrijwel alleen om hedendaagse kunst.

Maar Museum Boymans is nu eenmaal een veelzijdig museum en absolute voorkeur voor slechts één facet van een instelling is verkeerd, onverschillig of het gaat om een school, een onderneming of een museum. Overigens komt het mij voor dat het gemeentebstuur sinds meer dan veertig jaar de belangstelling voor eigentijdse kunst steunt. Dit bestuur moet natuurlijk overwegen welke organisatorische kwaliteiten iemand heeft die leiding gaat geven, niet aan zestien maar aan ongeveer 120 personen en verschillende grote afdelingen. Wat de opvolging van Crouwel, voor wie de kwalificatie 'kundig manager' overigens tekortschiet, betreft doet de opsomming Schmidt Degener, Hannema, Ebbinge Wubben, Beeren en Crouwel mij hopen dat Rotterdam ook ditmaal een verstandige benoeming zal doen.

    • A.L. van Beek Hzn