Het mysterie

In een tijd dat de traditionele geloofsbeleving aan belangstelling inboet, vertonen velen toch een hang naar het mysterie.

Vooral in de donkere decemberdagen verkeert men graag in hoger sferen. Dit oudejaarsnummer van het Zaterdags Bijvoegsel komt aan die behoefte tegemoet. A.F.Th. van der Heijden schreef op ons verzoek een verhaal, waarin hij na het zien van spelende kinderen het geheim van de menselijke existentie ontdekt. Armando staat stil bij de eigenzinnige wil der dingen. Paul Hellmann vindt 'ogenblikken van verstilling' in de laatste nog operationele biechtstoelen. Lien Heyting baant zich een weg door de nevelen die een schilderijenvervalser naliet. De fotograaf Oleg Klimov beschrijft de raadselachtige verwarring van een Rus in Amsterdam en Geert Mak betreurt de teloorgang van de vertelling als collectief geheugen. En in de slot-aflevering van de serie 'Zij die geloven' een vraaggesprek met een EO-werkneemster. In het Hollands Dagboek drijft 'De Geest' dominee Allan Boesak door Nederland. En ook Montag, Ramdas, Kamagurka, Hart en Van Lennep alsmede de schaak-, bridge- en scripto-rubriek belichten uiteenlopende aspecten van de hedendaagse mysterie-beleving.