Gebrek aan vraag

Grafiek: In alle Nederlandse industrietakken is de produktie teruggebracht door een gebrek aan vraag. Ondernemers in de transportmiddelenindustrie spannen de kroon: beheerders van 58 procent van de produktiecapaciteit in deze sector zeggen dit jaar hun machinepark niet volledig te benutten door onvoldoende vraag. Drie jaar geleden was de situatie in deze sector rooskleuriger. In september 1990 zei slechts 20 procent van de transportmidddelenfabrikanten machines te laten stilstaan. Andere sectoren waarin de vraag aanzienlijk tekortschiet zijn de textielindustrie (34 procent) en de machinefabricage (30 procent)

    • Niek den Tex