Dominee Visser treedt terug uit Perron 0 in Rotterdam

ROTTERDAM, 31 DEC. Dominee Visser trekt zich terug uit Perron 0, de Rotterdamse gedoogzone voor drugsgebruikers naast Centraal Station. Zijn werk zal medio volgend jaar worden overgenomen door de nog op te richten stichting 'Viaduct' onder voorzitterschap van de Rotterdamse politiecommissaris T. Reitsma.

Reitsma wordt voorzitter op persoonlijke titel, maar zal volgens Visser een waarborg zijn voor goede contacten tussen de politie en Perron 0. Ook vertegenwoordigers van de verslavingsinstellingen krijgen zitting in het bestuur van 'Viaduct'.

Visser trekt zich in de eerste plaats terug op doktersadvies. Daarnaast zegt hij niet te willen dat Perron 0 exclusief met zijn naam is verbonden. “Het is nu Visser tegen de rest van de wereld en ik regelde alles mondeling met het bestuur en de politie. De status van Perron 0 moet geformaliseerd worden.”

De nieuwe stichting gaat zich niet alleen over Perron 0 ontfermen, maar bekijkt ook of elders in Rotterdam behoefte is aan gedoogruimtes. Volgens commissaris T. Reitsma moet er op het punt van gedoogzones een “goed controleerbaar en helder beleid komen”. De gemeente, die voor Perron 0 jaarlijks 171.000 gulden subsidie verstrekt aan de Kerkelijks Sociale Raad (KSA) van Visser, is daar mede verantwoordelijk voor, meent Reitsma.

Momenteel liggen er plannen om Perron 0 meer van de buitenwereld af te sluiten. Volgens Visser moet er een extra keet geplaatst worden zodat de gedoogzone min of meer een binnenplaats wordt. Over nieuwe gedoogruimten elders in de stad zijn de meningen verdeeld. Dominee Visser wil met name gedoogruimten in Rotterdam-Zuid zodat de plaatelijke verslaafden in hun eigen stadsdeel terecht kunnen. De gemeente wil daar vooralsnog niets van weten.