Deurenfabriek van Halbertsma failliet

GROUW, 31 DEC. Halbertsma Deuren in het Friese Grouw is door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard.

De moedermaatschappij Halbertsma Holding onderging dat lot al eind november, nadat Russische aandeelhouders hun financiële verplichtingen niet meer konden nakomen. Halbertsma Deuren wordt vanaf 10 januari in afgeslankte vorm voortgezet. De activa van de maatschappij zijn overgenomen door de directie, E.J. Boeijinga, G. Belga en P. Wijnhoven. Daarnaast is er nog een financier van buiten. Wijnhoven zegt dat de werkgelegenheid voor vijftig van de zeventig werknemers behouden blijft. De bonden en de ondernemingsraad hebben met de nieuwe plannen ingestemd.