Beurs wil dat Kas Ass procedures aanscherpt

Beursvoorzitter drs. B.F. baron van Ittersum meent dat de Kas-Associatie (Kas Ass), de bank van de beurs, geen blaam treft bij de omvangrijke contante stortingen door de failliete commissionair Nusse Brink. Van Ittersum accepteert de verklaringen van de Kas Ass dat de regels zijn geëerbiedigd bij de cash-stortingen, die een onderdeel vormden van de witwastransacties van Nusse Brink.

Van Ittersum vindt wel dat er sprake is van 'lacunes' in de procedures van de Kas Ass in het verkeer met de commissionairs en heeft druk uitgeoefend deze aan te scherpen. Nusse Brink, dat minimaal twee criminele cliënten had, moest als kleinere commissionair de rekeningen van cliënten aanhouden bij de Kas Ass. De directievoorzitter van de Kas Ass, drs. F.S. von Balluseck heeft Van Ittersum desgevraagd laten weten dat “geen sprake was van uitzonderlijke, frequente en omvangrijke kastransacties” op rekeningen van Nusse Brink. Van Ittersum is commissaris bij de Kas Ass, waarin de Vereniging voor de Effectenhandel een belang heeft van 60 procent.

Uit een overzicht van de cash stortingen van Nusse Brink over de jaren 1992 en 1993 blijkt dat in die jaren forse contante bedragen op Kas Ass-rekeningen zijn gedeponeerd. De grootste bedragen werden gestort op de rekening van de geheimzinnige maatschappij Seacat op Jersey, die een sleutelrol vervulde in de witwasmachine van Nusse Brink. In 1992 werd in vier keer in totaal 696.797,50 gulden op de rekening van Seacat gestort. De curator van het failliete Nusse Brink, mr. R.J. graaf Schimmelpenninck, verklaarde vorige maand dat “er in 1992 en 1993 een aantal omvangrijke kasstortingen en kasopnames hebben plaatsgevonden, hetgeen ongebruikelijk is voor een commissionairshuis als gefailleerde (Nusse Brink, red.).”

Beursvoorzitter Van Ittersum zegt “niet te weten” of een cash storting van gemiddeld 1 à 2 ton ongewoon groot is. “Ja, is dat nou vreselijk veel? Ik weet dat niet.” Van Ittersum meent dat grote cash-stortingen voor een commissionair niet ongebruikelijk zijn: “Er zijn nog heel veel mensen die thuis hun geld bewaren en rare dingen doen. Vaak is dat fiscaal geïnspireerd, denk ik. Thuisbewaarders komen dan opeens met posten aan die dan gestort moeten worden. Een, twee ton in contanten storten is voor een commissionair niet ongewoon.”

Van Ittersum bevestigt dat deze praktijk van grote contante stortingen de zwakke plek biedt voor criminelen die via een stroman - de commissionair - hun geld willen 'witwassen'. “De Kas Ass is natuurlijk de laatste die hiermee geconfronteerd wil worden. Dit is absoluut ver van hun bed.”

De afgelopen maanden hebben de beursvoorzitter het controlebureau, de directie van van de Kas Ass en de commissionairsvereniging zich over de bestaande procedures gebogen. Van Ittersum wil dat de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie financiële instellingen ook voor commissionairs gaan gelden. Bancaire instellingen zoals de Kas Ass moeten vanaf begin volgende maand ongebruikelijk grote contante transacties - boven 25.000 gulden - gaan melden bij de Centrale recherche informatiedienst (CRI). De Kas Ass heeft zich inmiddels ook aangesloten bij het bancaire Iris-systeem onder meer voor de verificatie van buitenlandse betalingen. “Alles wat zich in dat circuit afspeelt is dan wat betreft de intensieve informatievoorziening afgedekt”, aldus Van Ittersum.