AIDS IN RUSLAND

Het interview van Bram Pols met prof. Chaitov over Aids in Rusland (NRC Handelsblad, 24 december) behoeft op één punt correctie.

De laatste regels van het interview luidden: “We hebben de Wereld Gezondheidsorganisatie om steun gevraagd. Maar het antwoord was helaas nogal deprimerend: sorry, u bent helaas geen ontwikkelingsland.”

De uitspraak geeft de werkelijkheid niet weer. In 1990 is door het Global Programme on aids van de Wereld Gezondheidsorganisatie een specifiek AIDS-programma voor Oost- en Centraal-Europa inclusief de voormalige Sovjet-Unie ingesteld. Het programma is ondergebracht bij het regiobureau voor Europa te Kopenhagen. Nederland geeft aan dat programma voor de periode 1990-1994 in totaal bijna 3 miljoen gulden voor specifieke Aids (preventie)programma's in deze regio, dus ook de Russische Federatie. Het probleem is echter wel dat de regering van Rusland de beschikbare middelen selectief over het land verdeelt; een recent in Nederland verblijvende delegatie uit Siberië maakte melding van het feit dat Moskou aan het probleem ten oosten van de Oeral in het geheel geen aandacht schenkt. Chaitov is in Moskou dus nog goed af.

    • Hans Moerkerk
    • Aids Coördinator van Dgis van Buitenlandse Zaken