300 banen weg bij ABN Amro

AMSTERDAM, 31 DEC. Bij ABN Amro is het besluit gevallen een aantal facilitaire bedrijven te saneren of te verzelfstandigen. Met de ingreep zijn 300 arbeidsplaatsen gemoeid. Daarnaast zullen tweehonderd medewerkers bij derden worden gedetacheerd. Na voltooiing van de ingreep zullen bij de betreffende bedrijven van de bank nog driehonderd mensen werken. Dit staat in het het huisorgaan 'Bankwereld'. Alle drukwerk en transport worden volledig uitbesteed. Het archief en de tien bedrijfsrestaurants worden verzelfstandigd.