Waterschade kan tot verlies van banen leiden

MAASTRICHT, 30 DEC. De Kamers van Koophandel in Limburg houden er rekening mee dat enkele honderden bedrijven door de waterschade failliet zullen gaan of hun activiteiten noodgedwongen moeten staken.

Daardoor zouden in totaal duizend arbeidsplaatsen verloren gaan. Dit heeft voorzitter J. Smeets van de samenwerkende Kamers van Koophandel in Limburg gisteren gezegd.

Volgens Smeets zullen bedrijven die kampen met waterschade moeite hebben voldoende geld bijeen te krijgen voor een nieuwe start. Hij verwacht niet dat reparatie van de waterschade het verlies van banen kan compenseren.

De Kamers van Koophandel en de ondernemersverenigingen in Limburg zijn nu bezig met de inventarisatie van de waterschade bij de bedrijven. Alle ondernemers in de getroffen gebieden krijgen de inventarisatieformulieren via de post toegestuurd. Zij krijgen het advies deskundigen in te schakelen voor de taxatie van de schade.

De oud-commissaris van de koningin in Limburg, E. Mastenbroek, wordt voorzitter van de nog op te richten onafhankelijke Stichting wateroverlast. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Limburg gisteren bekendgemaakt na het overleg met voorzitter H. Koning van het Nationaal Rampenfonds.

De nieuwe stichting gaat zich belasten met de verdeling van schade-uitkeringen aan de gedupeerden van de watersnood. Vertegenwoordigers van de provincie, het Nationaal Rampenfonds en de gemeenten maken deel uit van het stichtingsbestuur. Ook zullen vertegenwoordigers uit de verzekeringswereld en de sociaal-maatschappelijke sector zitting nemen in het bestuur.

Schade-experts gaan volgende week maandag op pad. Zij beginnen in Zuid-Limburg. Vrijdag 7 januari bespreekt de vaste Statencommissie voor financiën en algemene zaken de gevolgen van de watersnood.

Op giro 777 van het Nederlandse Rode Kruis is tot en met vanmorgen 700.000 gulden gestort voor de slachtoffers van de overstromingen. De inzamelingsactie begon maandag. Het Rode Kruis overlegt met de publieke omroepen en het commerciële televisiestations RTL4 over een nationale inzamelingsactie op de televisie voor de gedupeerden van de watersnood. Volgens een woordvoerder van RTL4 spreekt het Rode Kruis vandaag met dit station over de mogelijke uitzending, die wellicht op RTL5 zal worden uitgezonden. Morgen zou een gesprek volgen tussen de publieke omroepen en de hulporganisatie.

De sinds woensdag verdwenen burgemeester E. Mooren van Arcen en Velden is terecht. Hij heeft inmiddels contact gehad met de commissaris van de koningin in Limburg, mr. B.J. baron van Voorst tot Voorst. Beiden zullen volgende week met elkaar spreken. Volgens Mooren is er sprake van een “heksenjacht”.