Vondelpark

De wetenschapsbijlage van 16 december bevat een goede weergave van de matige conditie waarin het Vondelpark verkeert: slechte bodemgesteldheid plus hoge grondwaterstand plus intensief gebruik.

De gemeente en (vanaf 1990) stadsdeel Zuid hebben het park de afgelopen twaalf jaar gerenoveerd. Daarbij werd in elf fasen steeds weer een nieuw deel van het park opgehoogd met een zandlaag van 20 à 30 cm. Door inklinking van de bodem is het effect daarvan alweer voor een groot deel teniet gedaan.

Bovendien ervaren de bezoekers van het park zo'n betrekkelijk grootschalige renovatie als zeer bedreigend voor het door hen zo geliefde groen. De stadsdeelraad heeft er vorig jaar dan ook voor gekozen om bij een nieuwe renovatie-cyclus terughoudend in te grijpen. De in het artikel aanbevolen verhoging van het park tot het niveau van de omgeving, met de "bijbehorende langdurige verstoring', past hier niet in.

De meer bescheiden variant, het jaarlijks ophogen met een dun laagje zand van 1 à 2 cm, maakt meer kans, maar ik begrijp uit het artikel dat dit op de langere termijn niet tot een echt afdoende oplossing leidt.

Een interessant alternatief is in opdracht van het stadsdeel uitgewerkt door de Studio voor Landschapsarchitectuur Pemmelaar (in samenwerking met Planburo Infragroen en Tauw Infraconsult). Bij nieuw aan te planten bomen wordt een deel van het veenpakket tot op de kleilaag afgegraven en daarvoor in de plaats komt een stabiel grondpakket. Door deze grondwisseling verbeter je stukje bij beetje de groeicondities voor de bomen. In het zogenaamde landgoedgedeelte van het park, richting Amstelveenseweg, zouden we overigens door middel van inheemse beplanting in kunnen spelen op de natte groeiomstandigheden, zodat daar minder ingrepen nodig zijn.

Welke variant we ook kiezen, het zal tientallen jaren duren voordat het Vondelpark in een conditie gebracht is die past bij het intensieve gebruik. De trouwe bezoekers zullen hopelijk begrip op kunnen brengen voor de noodzaak om het park nu alweer opnieuw aan te pakken.

    • Herman Wals
    • Wethouder Stadsdeel Amsterdam-Zuid