SCRYPTOGRAM

Hoe kan de krant voor kerst een (overigens interessante) bijlage over verslaving maken zonder onze wekelijkse portie drugs, het scrypto, erbij te leveren? Doet u dat nooit meer!

Naschrift redactie: Onze verontschuldigingen aan alle lezers die het scryptogram zo hebben gemist. Deze week staat het weer zoals gebruikelijk in het Zaterdags Bijvoegsel dat in verband met Nieuwjaarsdag bij de krant van morgen verschijnt.

    • M. van der Burg