Schildering Groningen mag van hof niet gesloopt

LEEUWARDEN, 30 DEC. De muurschildering van de Gronings-Amsterdamse kunstenaar Siep van den Berg in de hal van een universiteitspand in Groningen mag niet worden gesloopt.

Dit heeft het gerechtshof van Leeuwarden bepaald in een hoger beroep dat de kunstenaar had aangetekend tegen een uitspraak van de rechtbank van Groningen. De metershoge wanddecoratie zou moeten verdwijnen, als gevolg van een verbouwing die nodig is om de vakgroep kunst- en architectuurgeschiedenis onderdak te bieden. Redding van het abstracte kunstwerk, uit 1975, was onmogelijk, meende het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit, vanwege veiligheidseisen waaraan het pand moet voldoen. Van den Berg was het daar niet mee eens en spande in oktober een kort geding aan, dat hij verloor. De rechtbank oordeelde toen dat het belang van de universiteit groter was dan het belang van de kunstenaar. Het Leeuwarder hof meent echter dat vernietiging van de wanddecoratie betekent dat een belangrijk kunstwerk uit Van den Bergs oeuvre zou verdwijnen, wat afbreuk kan doen aan de naamsbekendheid van de kunstenaar.

Bovendien heeft de universiteit de architect die de verbouwing vormgeeft niet opgedragen rekening te houden met het kunstwerk, aldus het hof. Dat Van den Berg bewust een risico nam door een wandschildering te maken, wordt verworpen. De universiteit heeft zelf bewust dit risico genomen, omdat ze wist dat de kunstenaar zich tegen vernietiging zou verzetten op grond van de auteurswet, aldus het arrest van het hof. Volgens prof.dr.E. Bleumink, voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit, blijft het echter architectonisch onmogelijk om de decoratie in stand te houden. Hij veronderstelt dat er niets anders op zit dan de kunstenaar een schadevergoeding van 15.000 gulden te geven, wat Van den Berg in derde instantie ook eiste. Het protest van de kunstenaar werd ondersteund door een actiecomité van studenten en docenten van Kunstgeschiedenis, die ruim 200 handtekeningen ophaalden tegen de sloop. Ook de museumdirecteuren R. Vos van het Fries Museum en H. van Os van het Rijksmuseum protesteerden tegen de dreigende sloop.