Rokers leven in alle opzichten ongezonder dan niet-rokers

Veel rokers blijken buitengewoon ongezond te eten. Hun dieet bestaat over het algemeen voor een veel groter deel uit wit brood, suiker, hamburgers, worstjes, boter en volle melk dan dat van niet-rokers.

Volkorenbrood, vezelrijke graanproducten, fruit en wortels eten rokers veel minder dan niet-rokers. Dat blijkt uit een onderzoek van het Institute of Human Nutrition van de Universiteit van Southampton naar de leefwijze en de voedingsgewoonten van 1842 Britse volwassenen. De deelnemers aan dit onderzoek vormden een doorsnede van de bevolking. Er bevonden zich ruim 600 rokers onder, waarvan de helft meer dan 20 sigaretten per dag rookte (British Medical Journal, 27 november, p. 1381-4).

De gegevens die bij dit onderzoek gebruikt werden waren al tussen 1986 en 1987 verzameld door het Britse Ministerie van Volksgezondheid samen met het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voeding. Deze instanties gingen daarbij buitengewoon grondig te werk. Er werd niet alleen gekeken naar de leefwijze en de voedingsgewoonten, maar ook naar de bloeddruk, het lichaamsgewicht en eventueel alcoholgebruik. Zelfs het bloed en de urine van deze mensen werd geanalyseerd op onder andere cholesterol, ijzer en allerlei vitaminen. Zo kon worden aangetoond dat de rokers die redelijk gezond leefden minder caroteen en vitamine C (ascorbinezuur) in hun bloed hadden dan niet-rokers. Terwijl rokers met de tabaksrook hoge concentraties oxiderende stoffen (vrije radicalen) inhaleren, blijken ze dus tegelijk in hun bloed een te laag gehalte aan vitaminen (anti-oxidanten!) te hebben om zich daartegen te verdedigen. Als dan ook hun dieet nog tekort schiet, wordt de kans op weefselbeschadiging en uiteindelijk kanker groot. Rokers bleken verder ook een hoger cholesterolgehalte (LDL-cholesterol) in hun bloed te hebben dan niet-rokers en dus een verhoogde kans op aderverkalking en uiteindelijk hart- en vaatziekten. Ook daar zouden anti-oxidanten bescherming tegen kunnen bieden. De conclusie is duidelijk: de combinatie van een verhoogde blootstelling aan schadelijke stoffen in de tabaksrook en de geringere verdedigingsmechanismen door een slecht dieet verklaren waarom rokers zo'n groot risico lopen om later allerlei chronische ziekten te krijgen.

    • Bart Meijer van Putten