Provincie: Almere mag uit ROA treden

AMSTERDAM, 30 DEC. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het besluit van de gemeente Almere goedgekeurd om uit de stadsprovincie Amsterdam (ROA) te treden. Hetzelfde besluit van de gemeente Edam-Volendam, vorige week, is nog niet goedgekeurd. Het bestuurscollege vindt de afspraken die Amsterdam en Almere willen maken over een nauwe samenwerking een “passend alternatief” voor volledige deelname van Almere aan het ROA. Almere besloot in juni buiten het ROA te blijven. Toetreding zou feitelijk betekenen dat de provincie Flevoland zou worden opgeheven.