Officiële banden tussen Israel en het Vaticaan

PAG.4 KERK VEROORDEELT VERLEDEN

TEL AVIV, 30 DEC. In Jeruzalem is vanmiddag het verdrag tussen Israel en het Vaticaan voor het aanknopen van diplomatieke betrekkingen getekend. Aan deze historische gebeurtenis ging gisteren in het Vaticaan de ondertekening vooraf van de ontwerp-overeenkomst die tot de doorbraak tussen de Heilige Stoel en de joodse staat heeft geleid.

Vanmiddag zetten de Israelische onderminister van buitenlandse zaken Jossi Beilin en monseigneur Claudio Maria Celli, van gelijke rang, in een plechtige sfeer in een zaal van het ministerie van buitenlandse zaken in Jeruzalem hun handtekening onder dit verdrag.

Volgens de Israelische pers heeft minister van buitenlandse zaken Shimon Peres zondag tijdens de wekelijkse kabinetszitting gezegd dat paus Johannes Paulus II van plan is in 1994 een bezoek aan Israel te brengen.

Het Vaticaan zal zijn ambassade niet in Jeruzalem vestigen, maar in een buitenwijk van Jaffa, bij Tel Aviv, zo maakte de woordvoerder van het Vaticaan vanmorgen in Rome bekend.

De onderhandelingen over het uitwerken van de relaties tussen Israel en het Vaticaan waren volgens Peres moeilijker geweest dan de onderhandelingen met de Palestijnen die tot het Akkoord van Oslo leidden.

Volgens Israelische deskundigen lijdt het geen twijfel dat het vanmiddag getekende verdrag neerkomt op erkenning door het Vaticaan van de Israelische soevereiniteit over dat deel van het Heilige Land dat binnen de grenzen van 1967 ligt. Israelische politieke kringen vinden het van het grootste belang dat de kwestie-Jeruzalem in het grondverdrag onaangeroerd is gebleven en dat het Vaticaan in de loop van de onderhandelingen van de internationalisering van de Israelische hoofdstad geen halszaak heeft gemaakt. Mede daarom en wegens het voorbijgaan aan het Palestijnse conflict zijn katholieke Palestijnen nogal ontstemd over de inhoud van het vanmiddag getekende verdrag.

Het verdrag regelt de wettelijke status van de katholieke kerk in Israel en belastingvraagstukken, en erkent het recht van de katholieke kerk op een onafhankelijk onderwijssysteem. Hoewel het verdrag een zuiver politieke overeenkomst is tussen twee staten heeft het volgens Israelische politieke kringen wel degelijk de betekenis van een theologische doorbraak van de zijde van het Vaticaan ten aanzien van de joodse staat. Van groot belang wordt in dit verband de gemeenschappelijke strijd tegen antisemitisme geacht die in het verdrag wordt genoemd.