Newspeak

Nederlanders in Zuid-Californië hoeven niet langer bang te zijn voor discriminatie, want de uitdrukkingen Dutch treat (ieder betaalt voor zichzelf) en Dutch courage (lafheid) mogen nimmer worden gebruikt in de Los Angeles Times. Dit verbod is uitgevaardigd door een commissie, die bindende richtlijnen voor de redactie heeft vastgesteld. In die richtlijnen worden ook mensen beschermd die er niet om hebben gevraagd. De woorden Eskimo en Indiaan mogen niet, hoewel Eskimo's en Indianen voor zichzelf wel vaak die naam gebruiken.

In Zuid-Californië, waar de blanken een minderheid zijn, worden de regels voor intra-etnische communicatie steeds strenger. Dat levert ook nuttige tips op, zoals het feit dat Iraniërs, die in grote aantallen in Zuid-Californië wonen, geen Arabieren zijn. Er staat ook veel informatie in over aids, homoseksuelen en Latino's, maar weinig over andere etnische groepen waar ook hardnekkige misverstanden over bestaan. Op andere punten hebben de vertegenwoordigers uit diverse etnische groepen in de redactiecommissie zeer grote ijver aan de dag gelegd om elkaar zoveel mogelijk te ontzien. De angst om te kwetsen kan vreemde resultaten opleveren. Oude stereotypen zijn door nieuwe vervangen. Alcoholisme is een 'ziekte', waar volgens de Los Angeles Times in tegenstelling tot wetenschappelijke bevindingen niemand ooit van afraakt, zodat voormalige alcoholisten met de term 'herstellende alcoholisten' moeten worden aangeduid. Een voormalig alcoholist wordt dus het hele leven zijn jeugdzonde (o nee, ziekte!) nagedragen. De aanduiding tribe bij verhalen over Afrika is niet geoorloofd, want “veel Afrikaanse Amerikanen zijn beledigd door het woord tribe”. “Gebruik de 'juiste' termen: etnische groepen, Afrikaanse volkeren, taalgroepen”, meent de commissie. Gelukkig voor de Los Angeles Times zijn de meeste Afrikanen, die plotseling een erenaam in een pejoratief zien veranderd, niet zulke scherpslijpers als sommige zaakwaarnemers voor zwarten.

Het woord 'normaal' mag alleen karaktertrekken beschrijven, geen personen. Ghetto, hoewel vaak gebruikt door gettobewoners zelf, moet worden vervangen door slum area of neighborhood. Inner City mag niet teveel in verband worden gebracht met arme mensen. En het woord man (mens of man in het Engels) wordt overal uitgebannen, dus geen mankind maar humankind, geen manpower, maar personnel, geen business man maar meervoudig business people. Man made, door mensen gemaakt, wordt artificial. De term Nieuwe Wereld, die wordt gebruikt voor de frisse start die de kolonisten en hun nakomelingen hebben gemaakt, zou de reeds bestaande Oude Wereld op het Amerikaanse continent miskennen, ofwel in de woorden van de Los Angeles Times “de 2.000 gescheiden culturen die al bestonden op het continent”. Aan één van die culturen, die het monopolie van sommige 'slachtoffers' of (in Newspeak) 'overlevers' predikt, geeft de Los Angeles Times de voorkeur.

    • Maarten Huygen