Integratie GMD en GAK vertraagd

ROTTERDAM, 30 DEC. De integratie tussen de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) en de bedrijfsverenigingen, bedoeld om arbeidsongeschikten via één loket te kunnen helpen, loopt vertraging op.

Hierdoor wordt ook de aanpak van het ziekteverzuim vertraagd. Na protesten van het de ondernemingsraad van de GMD heeft de hoofddirectie van het Gemeenschappelijk administratiekantoor (GAK) in Amsterdam besloten om zowel de ondernemingsraad van het GAK als van de GMD opnieuw advies te vragen over de detachering van onder meer de keuringsdiensten voor de WAO bij de bedrijfsverenigingen. De leiding van het GAK nam het besluit omdat de ondernemingsraad van de GMD zich blijft verzetten tegen de reorganisatie. De positie van de OR is versterkt door een uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, die vorige week heeft bepaald dat het GAK het detacheringsbesluit moet intrekken. De detachering is bedoeld om de beoordeling van zieken en arbeidsongeschikten bij de bedrijfsverenigingen te concentreren. De voorgestelde overplaatsing van de medewerkers van de GMD naar de bedrijfsverenigingen is het gevolg van het akkoord dat het GAK, waaraan 13 van de 19 bedrijfsverenigingen hun werkzaamheden hebben gedelegeerd, en de GMD vorig jaar hebben gesloten. Op basis van dit akkoord is het personeel van de GMD in dienst gekomen van het GAK. Het GAK voert namens de betrokken bedrijfsverenigingen onder meer de Ziektewet uit, terwijl de GMD, destijds opgericht bij de invoering van de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO), beoordeelt of en in hoeverre een werknemer arbeidsongeschikt is.