Friesch Dagblad vraagt ontslag hoofdredacteur

LEEUWARDEN, 30 DEC. Het Friesch Dagblad zal bij de kantonrechter ontslag aanvragen voor hoofdredacteur B. Nuys.

Ook gaat de krant in beroep tegen de beslissing van de rechter gisteren dat de krant Nuys in staat moet stellen zijn werk te hervatten. Hiermee wil de Provinciale Persvereniging voor Friesland (PPF), waartoe het Friesch Dagblad behoort, bereiken dat Nuys in afwachting van zijn ontslag alsnog wordt geschorst. De Friese persvereniging schorste de hoofdredacteur op 1 december omdat ze van mening is dat er een onwerkbare situatie was ontstaan nadat Nuys zich positief had uitgelaten over samenwerking met de Leeuwarder Courant. Vandaag neemt de redactieraad een standpunt in over zijn terugkeer. K. Jansma, belast met de coördinatie van de redactie sinds de schorsing van Nuys heeft naar aanleiding van het vonnis zijn taken met onmiddellijke ingang neergelegd.