Fries gymnasium behoudt status aparte

In Friesland heeft het gymnasium gewonnen. Tenminste, het gerechtshof van Leeuwarden heeft bepaald dat de gymnasium-afdeling van de Leeuwarder scholengemeenschap Delta al in de eerste klas Latijn op het lesrooster mag zetten. En dat privilege komt neer op behoud van de status aparte van het voormalige Stedelijk Gymnasium binnen de scholengemeenschap.

Het Stedelijk Gymnasium was vorig jaar het eerste gymnasium in Nederland dat onderdeel werd van een brede scholengemeenschap. Inmiddels is ook het Gemeentelijk Gymnasium in Apeldoorn opgegaan in een brede scholengemeenschap.

De gemeente Leeuwarden, dat de openbare scholengemeenschap Delta bestuurt, was vorig jaar in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank in kort geding dat er een aparte lessentabel voor het gymnasium moest komen. Het kort geding was aangespannen door de medezeggenschapsraad van het gymnasium die vreesde dat na de gedwongen fusie te weinig Grieks en Latijn op het programma zou komen te staan. In de lessentabel van scholengemeenschappen staan deze vakken pas in het tweede en derde jaar op het rooster. Zelfstandige gymnasia beginnen in de eerste klas met Latijn, in de tweede met Grieks.

Ouders, docenten en leerlingen van het gymnasium hebben van meet af aan tegen het verdwijnen van het in 1879 opgerichte gymnasium geprotesteerd. In 1988 bezetten leerlingen de school, in 1991 hielden ouders hun kinderen uit protest een week thuis. Maar zelfs bemoeienis van Hans Wiegel verhinderde niet dat de school in 1992 opging in een brede scholengemeenschap - maar dankzij de rechter wel met Latijn in de eerste klas.