Een kind heeft nog plezier in techniek

ROTTERDAM, 30 DEC. Elske Sint (8) buigt zich over een platte batterij. Een flauw schijnsel schiet over haar geconcentreerde gezicht telkens als ze met een klein lampje contact maakt. Vanaf de overkant van de tafel in een Rotterdamse technische speelzaal, de Ontdekhoek, kijkt een jongetje toe. Met groeiend ongeduld worstelt hij met zijn eigen lampje. “Hé meisje”, zegt hij. “Hoe doe je dat?” “Gewoon”, zegt Elske en huppelt weg om van zandzakjes een dijk te bouwen.

“Heel jonge kinderen zijn heel breed geïnteresseerd, die zien niet zozeer een verschil tussen jongens- en meisjestechniek”, zegt minister Andriessen van economische zaken. “Ze zijn nog niet geblokkeerd”, vult B. Nagel, particulier initiatiefnemer van de Ontdekhoek, aan. Op 1 december reikte de minister een Nationale Techniekprijs uit aan de Stichting Ontdekhoek, een prijs voor initiatieven die kinderen betrekken bij techniek. Gisteren kwam hij zelf kijken. Het hoge bezoek laat de ongeveer honderd kinderen koud. In het oorverdovende lawaai gaan ze volledig op in hun bezigheden.

De gemeente Rotterdam biedt onderdak, voldoet de energierekening en heeft de eerste investering gedekt. De activiteiten zijn eenvoudig en goedkoop, materiaal wordt opnieuw gebruikt en een deel ervan komt als donatie van de industrie. Vorig jaar waren er bijna veertigduizend bezoekers. De Ontdekhoek draait inmiddels kostendekkend op entreegeld en donaties.

Zelf doen en ontdekken, daar draait het om in de Ontdekhoek. De kinderen mogen overal aanzitten. In de kleine ruimte staan ongeveer twintig tafels waaraan iets te doen is. Piepschuim met een warme draad bewerken aan een draaibank, wokkels bakken, of schrijven met een echte veer. Er zit geen begeleider aan tafel, soms ligt er een map met aanwijzingen. Er zijn evenveel meisjes als jongens.

“Later raken meisjes die openheid voor techniek kwijt en dat wordt erger naarmate ze ouder worden”, zegt Andriessen. Nagel: “Veel leerkrachten in het lager onderwijs zijn vrouwen, die in hun leven een aversie hebben opgebouwd tegen techniek. Geen wonder dat er van de beleidsplannen om meer aandacht te besteden aan techniek weinig terechtkomt.”

Nagel wil met zo min mogelijk geld een zo groot mogelijk deel van de twee miljoen Nederlandse kinderen tussen vier en veertien bereiken. “Techniek levert meer dan de helft van de werkgelegenheid. Ook voor lager opgeleiden. De kinderen van hoger opgeleiden komen hier met hun ouders. Er komen ook veel scholen, zo pakken we de middenmoot. De leerkrachten kunnen dan gelijk zien dat techniek gewoon leuk kan zijn. En het tuig, buurthuisclubs en zo, mag er altijd voor niets in. Die verzinnen wel een smoes waarom ze langs willen komen en wij zijn altijd wel corrupt genoeg om te zeggen, kom maar.”