DEMOSCLEROSE [2]

Wat een uitnemende analyse van het vastlopen van de westerse economieën! Hoe meer de belangengroepen - die hun eigen belang nastreven en niet het landsbelang - bereiken in het verborgene van de wandelgangen, hoe minder vrijheid het land krijgt om zich te ontplooien.

Er zal een volkswoede door de westerse landen moeten gaan om schoon schip te maken.

    • J.Ph. Roosegaarde Bisschop