Concessie voor Eurotunnel verlengd

LONDEN, 30 DEC. De concessie voor Eurotunnel, het consortium voor de exploitatie van de Kanaaltunnel, zal met tien jaar worden verlengd tot 65 jaar. De Britse en Franse regering hebben hierin gisteren toegestemd. In ruil ziet Eurotunnel af van claims die verband houden met hogere kosten als gevolg nieuwe eisen op het gebied van veiligheid en milieu, die beide regeringen tijdens de bouw hebben gesteld. De Kanaaltunnel zal volgend voorjaar worden geopend. Eurotunnel krijgt door verlenging van de concessie meer tijd inkomsten van tunnelgebruikers binnen te halen om daarmee bankleningen af te betalen. (Reuter, AP)