Burgemeester "volledig over de rooie'

ARCEN EN VELDEN, 30 DEC. Op de gezichten in het kleine gemeentehuis van Arcen en Velden is woensdagmiddag een naar binnengekeerde paniek te lezen, van mensen die het echt niet meer weten. In een besloten vergadering van de dertien man tellende raad heeft wethouder P. Hafmans zojuist meegedeeld dat burgemeester Mooren zich “voor onbepaalde tijd onbereikbaar” heeft gemeld. Niemand heeft hem daarna nog gesproken of gezien. Tot nader order is hij, Hafmans, de verantwoordelijke man.

Eerst de watersnood, nu dit. Van opluchting over het verdwijnen van de man die algemeen toch als een "stoorzender' werd ervaren, is nauwelijks sprake. “Een drama is het”, zegt een vrouwelijk gemeenteraadslid, “voor het dorp, maar net zo goed voor de man zelf.”

De televisiecamera's die het door de watersnood zwaar getroffen Limburgse dorpje juist hadden verlaten, hebben weer rechtsomkeert gemaakt en nemen genadeloos de bakker, de slager (“tja, wat moet ik er van zeggen?”) en de loco-burgemeester op de korrel, die het ook moeilijk heeft. “Nee, het was een heel aimabele man, het ouderwetse burgemeesterstype. Maar het grote punt was het leiding geven, hè.”

In nog naar rivierslib stinkende kamertjes doen ook de andere plaatselijke politici hoofdschuddend hun verhaal. “Hij heeft geen overzicht. En delegeren, dat kan hij niet. Wat moet je met iemand die de leiding heeft over de hele organisatie, maar zelf wil beslissen waar elke container met zand komt te staan. Dan kan het toch alleen maar in het honderd lopen”, zegt CDA-fractievoorzitter J. Hendrickx, die nauwelijks moeite doet zijn vertwijfeling te verbergen.

"Eigengereid' en "niet capabel', zijn de kwalificaties die Arcens politici zonder schroom in de mond nemen over hun burgemeester. Van terughoudendheid is nauwelijks meer sprake. De frustratie is te groot. Al zeven jaar is hun duidelijk dat Mooren "meer een lintjesknipper' dan een bestuurder is. Zijn eigen CDA had eerder dit jaar al openlijk kritiek op zijn wijze van besturen. “We dachten dat we er onderling nog wel uitkwamen”, zegt Hendrickx, “maar de boodschap kwam niet over.”

De watersnoodramp was zo'n gelegenheid waarbij Moorens falen niet meer met de mantel der liefde kon worden bedekt. De kritiek betreft vooral het tijdstip waarop de burgemeester in actie kwam en de manier waarop hij leiding aan het crisisteam gaf.

Mooren werd vorige week dinsdag tot twee maal toe door een ongeruste PvdA-fractievoorzitter P. Nagels opgebeld, die van experts uit zijn gelederen had vernomen dat Arcen "met zekerheid' onder zou lopen. Nagels kreeg slechts te horen dat hij een "paniekschopper' was en dat de burgemeester verschoond wenste te blijven van zijn telefoontjes. Mooren kwam pas woensdag in actie en liet daardoor volgens zijn critici kostbare tijd verloren gaan. Nagels: “Het water had niet gekeerd kunnen worden, maar de mensen hadden wel eerder hun spullen in veiligheid kunnen brengen.”

Op donderdagochtend braken in Arcen de dijken en kwam de helft van het dorp onder te staan. Nagels: “Toen liet hij hier volledig onnodig een complete razzia uitvoeren. Helikopters met lampen, de complete paniek. Plots moest iedereen het dorp verlaten, terwijl toen al duidelijk was dat de helft van het dorp droog zou blijven.”

Op het crisiscentrum functioneerde de burgemeester vervolgens ook "absoluut niet', volgens zijn critici. Nagels: “Hij liep er iedereen slechts voor de voeten. De zelfredzaamheid van de bevolking is hier niet dankzij, maar ondanks het gemeentebestuur op gang gekomen.”

Volgens raadslid Strelitski-Van de Berg was Mooren alle dagen “volledig over de rooie”. En CDA'er Hendrickx zegt: “Als ook maar de helft waar is van wat ik gehoord heb, is elke vertrouwensbasis tussen ons weg.” Vrijwilligers werden geschoffeerd, hulp uit andere gemeenten werd van de hand gewezen. Politie en defensie probeerden volgens ooggetuigen “zo veel mogelijk langs Mooren heen” te werken.

Wethouder en loco-burgemeester Hafmans wil niet in detail op Moorens functioneren ingaan. “De situatie was er niet naar om ruzie te gaan maken. Er moest gewerkt worden. En wat heb je tenslotte voor mogelijkheden tot ingrijpen? Dit was een noodsituatie, juist de burgemeester is dan verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Sommige van zijn besluiten deden ons wel de wenkbrauwen fronsen. Maar hadden we hem soms uit z'n ambt moeten zetten?”

In Arcen zelf was het twijfelachtig functioneren van de burgemeester intussen wel doorgedrongen, zo blijkt. “Er is hier veel agressie onder de mensen”, weet Nagels. Afgelopen dinsdag zou die zich wel heel persoonlijk op de burgemeester hebben gericht. Bij een bezoek aan een van de getroffen inwoners liet Mooren zich volgens Nagels ontvallen "dat de schade hem nog meeviel'. De burgemeester werd door de aangesprokene aangevlogen. Hij zou zelfs "klappen' hebben gekregen. De volgende ochtend meldde de burgemeester zich af bij zijn gemeentesecretaris. “Het is triest”, zegt Strelitski-van den Berg, “ook voor de man zelf.”

    • Frank Poorthuis