BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1994; REISKOSTEN

Algemene reiskostenforfait

enkele reisafstand aftrekbedrag maximum vrijgestelde

woon-werkverkeer vergoeding 1994 1993 1994 1993

0-10 km - - - - 11-15 km 870790 1.820 1.670 16-20 km 1.180 1.080 2.200 1.990 21-30 km 1.950 1.750 3.010 2.720 meer dan 30 km 1.950 1.750 3.010 2.720

Toelichting:

Het normbedrag voor de belastingvrije autokilometer-vergoeding wordt voor 1994 0,57 gulden (1993: 0,52 gulden).

De bedragen van het algemene forfait gelden voor diegenen die helemaal geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Indien men wel gebruik maakt van het openbaar vervoer (voor de hele afstand of voor een deel) dan kan men in aanmerking komen voor een hoger aftrekbedrag of eventuele vrijgestelde vergoeding van de werkgever. Men moet dan wel aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen.

Reiskostenforfait 'openbaar vervoer'

enkele reisafstand aftrekbedrag maximum vrijgestelde woon-werkverkeer vergoeding 1994 1993 1994 1993

0-10 km - - 820780 11-15 km 870790 2.020 1.870 16-20 km 1.180 1.080 2.400 2.190 21-30 km 1.950 1.750 3.210 2.920 31-40 km 2.440 2.190 3.800 3.460 41-50 km 3.270 2.950 4.800 4.370 51-60 km 3.670 3.310 5.290 4.810 61-70 km 4.140 3.780 5.860 5.370 71-80 km 4.310 4.020 6.100 5.700 meer dan 80 km 4.390 4.020 6.200 5.700

Toelichting: Om in aanmerking te komen voor het hogere aftrekbedrag uit deze openbaar-vervoertabel, moet men beschikken over een openbaar-vervoerverklaring. Krijgt men een vergoeding van de werkgever dan mag de werkgever de hogere belastingvrije bedragen alleen toepassen als men de plaatsbewijzen bij de werkgever inlevert. De werkgever moet de plaatsbewijzen per werknemer administreren en beschikbaar houden voor controle. De werkgever mag in dat geval de werkelijke prijs van de plaatsbewijzen vergoeden, ook als dat meer is dan volgens het forfait. Beschikt men niet over een openbaar-vervoerverklaring of levert men geen plaatsbewijzen in bij de werkgever dan zijn de bedragen van het algemene forfait van toepassing.