BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1994; KINDERBIJSLAG

0 t/m 5 jr 6 t/m 11 jr 12 t/m 17 jr 18 t/m 24 jr 70 pct 100 pct 130 pct

Gezinnen met: 1 kind 279,44 399,20 518,96 2 kinderen329,28 470,40 611,52 3 kinderen345,89 494,13 642,37 4 kinderen377,95 539,93 701,91 5 kinderen397,19 567,41 737,63 6 kinderen410,01 585,73 761,45 7 kinderen419,17 598,81 778,45 8 kinderen435,56 622,23 808,90 Toelichting: Het gaat hier om de kinderbijslagbedragen per kind per kwartaal. Deze bedragen worden voor het eerst uitgekeerd na afloop van het eerste kwartaal van 1994. De bedragen zijn dezelfde als in 1993, omdat de gebruikelijke aanpassing aan de stijging van de prijzen op 1 januari 1994 door het kabinet is geschrapt met het oog op de slechte economische vooruitzichten. Met uitzondering van de kinderbijslag voor het eerste kind werden de bedragen ook het afgelopen jaar niet verhoogd. Het gezinsbedrag dat aan kinderbijslag wordt ontvangen wordt verhoogd met een opslag voor de premies Ziekenfondswet (ZFW) en Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Deze bedragen worden per 1 januari niet gewijzigd. De ZWF-opslag (alleen voor het eerste en tweede kind) bedraagt 12,19 gulden per kwartaal. De AWBZ-opslag bedraagt 10,42 gulden per kind per kwartaal. In verband met de Wet op de studiefinanciering is het recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar afgeschaft. Maar als een kind in die leeftijd geen recht heeft op studiefinanciering kan toch nog recht op kinderbijslag bestaan.