BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1994; HUURWAARDE

waarde woning huurwaarde voor van tot en met 1994 1993 - 15.000 -(-) 15.000 30.000 315 (330) 30.000 60.000 720 (750) 60.000 90.000 1.680 (1.740) 90.000 120.000 2.520 (2.610) 120.000 170.000 3.360 (3.480) 170.000 220.000 4.760 (4.930) 220.000 270.000 6.160 (6.380) 270.000 320.000 7.560 (7.830) 320.000 390.000 8.960 (9.280) 390.000 460.000 10.920 (11.310) 460.000 530.000 12.880 (13.340) 530.000 600.000 14.840 (15.370) 600.000 - 16.800 (17.400)

Toelichting:

Met ingang van 1 januari wordt het huurwaardeforfait met 0,1 punt verlaagd naar 2,8 procent. Dit forfait is het fictieve bedrag dat belastingplichtigen die in een eigen huis wonen bij hun belastbaar inkomen moeten optellen. Het bedrag is afhankelijk van de waarde van het huis en vastgesteld op 60 procent van de verkoopprijs van het huis in onbewoonde staat.