Akzo: fusie met Nobel geeft 200 mln winstvoordeel

Het chemieconcern Akzo verwacht 150 à 200 miljoen gulden per jaar voordeel vóór belastingen te kunnen boeken door de fusie met Nobel Industries waartoe in november werd besloten. De voordelen treden vooral in 1995 en 1996 op, het tweede en derde jaar na het begin van de samenwerking met het Zweedse bedrijf.

Dat blijkt uit de toelichting op de agenda voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Akzo, die op 27 januari wordt gehouden. Als de fusie al per 1 januari van dit jaar was gerealiseerd, zou de winst van Akzo per aandeel over de eerste drie kwartalen van dit jaar 10 procent zijn gedaald. Het resultaat van Nobel over de eerste drie kwartalen is namelijk sterk negatief beïnvloed door door valutaschommelingen. Akzo Nobel zal het korte termijn dekkingsbeleid van Akzo gaan volgen, waardoor de verwatering van de winst door valutaverliezen veel minder wordt.

Akzo boekte in het derde kwartaal een winst van 114 miljoen gulden en over de eerste negen maanden 424 miljoen. Op basis van de pro forma cijfers (veronderstellingen) zou het bedrijfsresultaat van Akzo bij een fusie dit jaar, als percentage van de omzet, zijn gestegen van 6,5 naar 6,8. Het bedrijfsresultaat gedeeld door de netto-financieringslasten, de interstdekking, zal na de fusie op een “vergelijkbaar gunstig niveau” blijven liggen als thans bij Akzo.

Akzo Nobel wordt een onderneming die de negende plaats inneemt op de wereldranglijst van chemische concerns, met een pro forma omzet over 1992 van meer dan 20 miljard gulden, 74.500 werknemers en activiteiten in meer dan 50 landen. De chemie- en coatingsgroepen zullen 67 procent van de omzet van het nieuwe concern voor hun rekening nemen, en 64 procent van het bedrijfsresultaat. Het aandeel van de pharma-groep in de omzet loopt terug naar 17 procent, maar levert een bijdrage van 40 procent aan het bedrijfsresultaat. Het aandeel van de vezelsgroep in de omzet zal dalen van 20 naar 16 procent.