Verwarring over nieuwe Arbowet

ROTTERDAM, 29 DEC. Onrust en verwarring bepalen de stemming in een groot deel van het Nederlandse bedrijfsleven over het recente besluit per 3 januari een herziene Ziektewet en een aangepaste Arbowet in te voeren. Werkgevers maken zich vooral zorgen over de kosten die deze nieuwe wetgeving met zich mee zal brengen en over de manier waarop de controle op zieke werknemers moet plaatshebben.

“Dat de ziektewet wordt aangepast, vinden ondernemers op zichzelf alleen maar toe te juichen. Maar de manier waarop de politieke besluitvorming plaatsvindt en de gebrekkige voorlichting eromheen, roept - netjes gezegd - veel irritatie op”, zegt woordvoerder Beunk van de vereniging FME. De FME, waarbij de meeste ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn aangesloten, heeft de afgelopen maanden zelf al getracht de leden zo goed mogelijk te informeren over de komende veranderingen. “Maar wij weten ook pas sinds een paar dagen wat er precies is besloten”, aldus Beunk. Veel ondernemers hebben volgens hem hun beklag gedaan over de manier waarop zij door de betrokken instanties (zoals de overheid en de bedrijfsverenigingen) geïnformeerd zijn over de te nemen maatregelen. Bovendien vinden zij vooral de timing zeer ongelukkig gekozen, omdat de maand december voor veel ondernemers de drukste periode van het jaar is. “Het belangrijkste is immers dat er orders binnenkomen”, aldus Beunk.

De Eerste Kamer stemde een week geleden pas in met de plannen van het kabinet de Ziektewet en de Arbowet drastisch te veranderen. Het gevolg van deze herzieningen is dat werkgevers de eerste zes weken (twee weken als de onderneming minder dan vijftien werknemers heeft) van het ziekteverzuim van hun personeelsleden zelf moeten doorbetalen. De nieuwe Arbowet verplicht werkgevers bovendien kosten en uitvoering van de controle op zieke werknemers voor eigen rekening te nemen. Werkgevers kunnen deze controle in eigen beheer houden. Wie niet over de benodigde expertise op dit gebied beschikt, kan een commerciële arbodienst inschakelen of de controle (tegen betaling) uitbesteden aan een bedrijfsvereniging.

Voor grote ondernemingen verandert over het algemeen weinig. Bedrijven als Shell, Akzo, Ahold en Unilever zijn al 'eigen-risicodrager', wat betekent dat zij het hele jaar verantwoordelijk zijn voor de uitbetaling van de ziektegelden. Voor de controle van zieke werknemers hebben deze organisaties eigen geneeskundige diensten. Toch is men bijvoorbeeld bij Akzo ook niet gelukkig met de nieuwe regelgeving: “Wij zijn er niet blij mee dat we nu moeten gaan werken via een voorgeschreven formule”, aldus Akzo.

De verwarring lijkt zich bij de meeste kleine- en middelgrote ondernemers te concentreren op de controle. Hoewel de wetgeving bedrijven vier jaar de tijd geeft op dit gebied afdoende maatregelen te treffen, worden ondernemers door bedrijfsverenigingen en arbodiensten bestookt met brieven dat zij per 1 januari de controle moeten hebben geregeld. “De informatie die vanuit deze hoek op de ondernemers afkomt, is regelrecht misleidend”, zegt woordvoerder Tielens van het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond KNOV, waarbij vooral veel kleine en middelgrote ondernemingen zijn aangesloten. Met name kleine ondernemers, die in december meestal veel papierwerk moeten afhandelen, hebben volgens hem geen flauw idee wat ze moeten doen. “Zij dreigen het slachtoffer te worden van overhaaste regelgeving”, aldus Tielens.