Stellingen

Uit de stelling "Ieder mens stijgt binnen een organisatie tot het niveau van zijn eigen incompetentie' volgt dat kritiek op en ongenoegen over het functioneren van die organisatie zich terecht voortplant naar de laagst relevante niveau's.

D. Sijbring, Rijksuniversiteit Groningen

Zolang universiteiten nog in staat zijn elkaar te beconcurreren in het aantrekken van studenten, door middel van paginagrote advertenties in landelijke dagbladen, leidt het geen twijfel dat de overheid nog op hun budgetten kan bezuinigen.

H. Fidder, Rijksuniversiteit Groningen

Het feit dat de Nederlandse Spoorwegen op de stations de tijd elke minuut gedurende twee seconden stil laten staan wekt wantrouwen over de nauwkeurigheid van de tijdwaarneming bij dit bedrijf

P.L.P. Brand, Rijksuniversiteit Groningen

De weigering van Japan en Noorwegen om zich te houden aan het internationale verbod op de jacht op walvis, met als argument dat dit dier nodig zou zijn voor proeven, dient vanwege de dubbele betekenis van het woord "proeven' te worden veroordeeld

F.Th. Chaudron, Rijksuniversiteit Leiden