Spaanse centrale bank grijpt in bij top van Banesto

MADRID, 29 DEC. De centrale bank van Spanje heeft gisteren de raad van bestuur vervangen bij Banco Español de Credito, beter bekend als Banesto, een van Spanjes grootste handelsbanken. Tevens stelde de centrale bank zich garant voor de deposito's en schulden van Banesto, nadat duidelijk was geworden dat de bank in grote solvabiliteitsproblemen verkeerde.

Banesto was in het buitenland vooral bekend als voormalig sponsor van drievoudig winnaar van de Tour de France Miguel Indurain.

Op last van de Banco de España is een nieuw bestuur gevormd dat bestaat uit de belangrijkste rivaliserende topbankiers van Banesto. De ingreep betekent een even hardhandig als dramatisch einde van de carrière van Banesto's topman Mario Conde. Conde (44), jurist en op eigen kracht groot geworden in de farmaceutische industrie, was de afgelopen jaren de meest spraakmakende bankier in Spanje. Hij was mediageniek, eigenzinnig en ambitieus en gold als de schrik van Spanjes behoudzuchtige financiële establishment.

Conde nam het ingeslapen, verliesgevende Banesto zes jaar geleden over en vormde het om tot een agressieve investeringsbank. Daarbij zaaide hij niet alleen onrust in de bankierswereld. Ook in politieke kringen werd hij een bekende verschijning met een toenemende invloed. Banesto werd daarbij gezien als een belangrijk instrument om zijn machtsbasis op te bouwen.

Volgens hardnekkige geruchten, die hijzelf even hardnekkig tegensprak, zou hij een politieke carrière ambiëren bij de rechtse Partido Popolar, de belangrijkste oppositiepartij tegen de minderheidsregering van premier Felipe González. Conde werd daarbij gezien als een mogelijke kandidaat voor een toekomstig premierschap.

Een van Condes eerste wapenfeiten als nieuwe topbankier bestond in 1987 uit het succesvol tegenhouden van de vijandige overneming van Banesto door de Banco de Bilbao. Laatstgenoemde bank vormde door fusies de Spaanse bankreus BBV. De bestuursvoorzitter van BBV, Alfredo Saenz, krijgt als president van het tijdelijk aangestelde Banesto-bestuur alsnog de grootste zeggenschap over de weerspannige overnamekandidaat.

Naast de bestaande particuliere en zakelijke kredietverlening voerde Banesto onder het bewind van Conde een actief aan- en verkoopbeleid van belangen in verschillende bedrijven.

Pag.15: Slechte industriële leningen

In 1990 bracht Banesto zijn industriële deelnemingen onder in La Corporación Banesto. Deze aparte holding heeft belangen in onder meer de bouw, onroerend goed, verzekeringsmaatschappijen, metaalverwerking en het commerciële televisiestation Antena 3. Conde vormde daarmee de eerste industriële houdstermaatschappij in Spanje die niet in overheidshanden is, met een geschatte beurswaarde van 320 miljard peseta (4,5 miljard gulden) en een jaarlijkse omzet van meer dan 7 miljard gulden.

De afgelopen dagen is druk onderhandeld over de toekomst van Banesto, nadat bleek dat de bank niet langer kon voldoen wettelijke solvabiliteitsgaranties. In de loop van dit jaar werd steeds duidelijker dat Banesto in problemen verkeerde. De Moody's internationale bankstandaard, die Banesto in 1990 nog beloonde met een toprating, was vanaf eind vorig jaar gaandeweg gedaald. Hoewel nog veel onduidelijkheid bestaat over de exacte oorzaak van het debâcle, lijkt Banesto vooral te zijn bezweken aan zijn even ingenieuze als wankele financieringsstructuur en een groot aantal dubieuze debiteuren. Geschat wordt dat de bank op dit moment kampt met een financieel gat van honderden miljarden peseta's.

Vooral de industriële leningen van de bank lijken hierbij een belangrijke verliespost. Van de winst van Banesto werd eerder dit jaar reeds ruim een miljard gulden gereserveerd voor het afdekken van verliesdragende leningen en toekomstige tegenvallers. Het uiteindelijke netto-resultaat daalde in die periode dan ook met 76 procent tot een krappe 10 miljard pesata's (ongeveer 140 miljoen gulden).

De problemen volgen na een spectaculaire uitbreiding van het aandelenkapitaal van Banesto. Eerder dit jaar was een emissie van bijna twee miljard gulden aangekondigd, de tot nu toe grootste kapitaalsuitbreiding op de Spaanse markt. Twee tranches hiervan zijn inmiddels succesvol op de markt gebracht, een derde van ongeveer 750 miljoen gulden was al eerder uitgesteld tot volgend jaar.

De emissie werd begeleid door de Amerikaanse topbank JP Morgan. Al langer deden geruchten op de Madrileense beurs de ronde dat de Amerikanen hun handen van de derde emissie-tranche hadden afgetrokken. Volgens een woordvoerder is JP Morgan evenwel als adviseur nog steeds bij Banesto betrokken. De handel in de aandelen van Banesto is gisteren opgeschort. De koers van een aandeel stond toen op 1.995 peseta's. Dze zomer, toen de eerste emissietranche op de markt kwam werd nog een koers van 3000 peseta genoteerd.

    • Steven Adolf