Rotterdamse politiearts schuldig aan "ontactvol en onbehoorlijk gedrag'

ROTTERDAM, 29 DEC. Een Rotterdamse politiearts heeft zich onbehoorlijk en ontactvol gedragen tegenover een vrouwelijk verkeersslachtoffer. Dat oordeelt de Nationale Ombudsman, die een klacht van de vrouw heeft onderzocht.

De vrouw liet in augustus vorig jaar de ernstige verwondingen in haar gezicht, die zij bij een ongeluk met haar fiets had opgelopen, door de arts registreren in verband met een mogelijk strafrechtelijk onderzoek tegen de automobilist die haar had aangereden. “Zo, autogordeltje vergeten?”, was het eerste wat politiearts gevraagd zou hebben.

Vervolgens zou de arts volgens de vrouw ondermeer gezegd hebben dat het zijn ervaring was “dat mensen wel leren leven met hun handicap” en een grapje heben gemaakt: “wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht”. Op haar emotionele gedrag reageerde de arts met de opmerking dat zij leed aan een “post-traumatisch stress-syndroom” en naar hij hoopte niet in een “psychiatrische inrichting zou belanden”. Ook verbood hij haar van zijn telefoon gebruik te maken om het Bureau Slachtofferhulp te bellen. De arts “had wel meer te doen”.

De vrouw, die een klacht indiende bij de korpsleiding en bij de Nationale Ombudsman, schreef op verzoek van de redactie van het tijdschrift "Dien' later een column over haar ervaringen, waarin zij de politiearts als een "psychologische drilboor' kwalificeerde. De arts noemde haar daarop in een interview met het Rotterdams Dagblad “gestoord”. Opmerkingen die volgens de Ombudsman ook niet door de beugel kunnen.

De arts stelde dat hij de vrouw niet had willen troosten om het risico te vermijden dat hij beticht werd van ongewenste intiminteiten. Verder had hij met zijn kwinkslagen geprobeerd haar leed te “relativeren”. Zijn vraag over de autogordels zou zijn ingegeven door “wetenschappelijke interesse”.

Burgemeester Peper, als hoofd van de politie formeel verantwoordelijk voor het gedrag van de arts, meent evenwel dat de man heeft gehandeld “in strijd met de beginselen van publieksvriendelijkheid en klantgerichtheid”, zo blijkt uit het rapport van de ombudsman. De vraag over autogordels wekt volgens de burgemeester “gerede twijfels” over zijn dossierkennis.

Volgens de burgemeester zou de klacht niet op zich staan. De arts zou al langer bekend staan om zijn botte benadering van slachtoffers. De korpsleiding neemt voorlopig geen maatregelen tegen de arts. Een politiewoordvoerder is niets bekend over eerdere klachten. Wel gaat de man komend jaar met pensioen en zal hij vanaf januari zijn “aanzienlijke forensische kennis” op twee opvolgers overdragen, aldus de woordvoerder. Zijn contacten met het publiek zullen dan minimaal zijn.