Geschorste hoofdagent weer in dienst genomen

AMSTERDAM, 29 DEC. Een hoofdagent van de Amsterdamse politie die ontslag was aangezegd omdat hij tegen betaling inlichtingen aan criminelen zou doorspelen, mag bij de politie blijven werken. Dat heeft de Amsterdamse korpsleiding de man vorige week medegedeeld.

Afgelopen zomer stelde de rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek in naar de hoofdagent, die ruim 25 jaar in dienst is van het Amsterdamse politiekorps. Hij maakte ten tijde van zijn ontslag deel uit van een van de zogeheten "pseudokoopteams' van de Amsterdamse politie. Deze teams van undercover-agenten infiltreerden in criminele netwerken en mochten daarbij bijvoorbeeld drugsaankopen doen. De agent werd in oktober vorig jaar met buitengewoon verlof gestuurd.

Dat de agent inlichtingen zou doorspelen, hoorde de politie van een in Spanje verblijvende Nederlander, die zelf eerder in aanraking met de politie was gekomen. In ruil voor de informatie kreeg deze tipgever van twee leden van het Interregionale Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht (IRT) achtduizend gulden. Uit onderzoek van de Amsterdamse politie is echter niet gebleken dat de aantijgingen van de door het IRT betaalde tipgever op waarheid berusten.

Het IRT werd onlangs op initiatief van de Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt ontbonden. Volgens de korpschef maakte het IRT al twee jaar gebruik van een "werkmethode' waarvoor hij geen verantwoording wenste te dragen. Welke de omstreden werkmethode was, wilde Nordholt niet onthullen.

Het IRT - dat bestaat uit de politiekorpsen van de regio's Noord-Holland-Noord, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht, Zaanstreek Waterland en Kennemerland - is in 1987 opgericht ter bestrijding van de criminele organisatie van de in 1991 vermoorde Klaas Bruinsma. Vermoed werd dat Bruinsma vanuit het hoofdstedelijke politiekorps regelmatig inlichtingen kreeg. Volgens leden van het IRT liggen bij de diverse korpschefs momenteel lijsten met namen van politiemensen die de integriteit van de politie in opspraak hebben gebracht.

Tijdens het onderzoek naar de hoofdagent raakten ook andere leden van het pseudokoop-team in opspraak. Zij zouden onkosten en overuren hebben gedeclareerd die in werkelijkheid nooit zijn gemaakt. De politie stelde hiernaar een zogeheten "huishoudelijk onderzoek' in, dat uitmondde in het op non-actief stellen van nog eens twee agenten van hetzelfde pseudokoop-team. Eén van deze twee, een hoofdagent die als plaatsvervangend commandant optrad, is weer aan het werk. De ander, een brigadier, is ontslag aangezegd. Ook hij vecht zijn ontslag aan.

De pseudokoopteams waarvan de agenten deel uitmaakten, zijn inmiddels ontbonden. De pseudokoop-teams in Amsterdam werden in 1985 opgericht. Het ging om drie teams met in totaal 15 mensen. Dit jaar zijn 13 agenten in Amsterdam buiten functie gesteld. In 1992 werden zes politiefunctionarissen buiten functie gesteld.