Foto: ZOUTKAMP - Een 'schelpenzuiger' van de ...

Foto: ZOUTKAMP - Een 'schelpenzuiger' van de firma Toxopeus lost zijn lading bij de gritfabriek Heijploeg in Zoutkamp. De overheid wil de schelpenvisserij in de zeegaten tussen de Waddeneilanden beperken door een quotering, om het biologische evenwicht in het natuurgebied niet te verstoren. De schelpen worden voornamelijk gebruikt voor drainage-doeleinden, isolatie en de produktie van grit voor volières.

Voor de Waddenzee zelf geldt al jaren een quotum van 140.000 kubieke meter schelpen per jaar, waaraan de drie betrokken ondernemingen zich nauwgezet houden. In de zeegaten winnen ze nog eens 75.000 kubieke meter per jaar. Volgens Rijkswaterstaat loopt de schelpenstand dusdanig achteruit dat een beperking hier nodig is. Aanvankelijk wilde de overheid de schelpenvisserij geheel verbieden, maar na een protest van de vissers die erop wezen dat deze activiteit niet te vergelijken is met zandwinning, werd dat bijgesteld.

De vissers menen dat de natuurlijke aanwas onderminderd voortgaat. Ze verwachten dan ook geen grote beperkingen. Het ministerie van verkeer en waterstaat onderzoekt in samenspraak met de vissers hoe groot de natuurlijke aanwas is en zal op basis daarvan in de loop van volgend jaar een nieuw quotum vaststellen. (Foto persbureau Noordoost/ Marjo Roosenstein)