Ex-topambtenaar EG richt Duitse "anti-Maastricht' partij op; "Duitsers moeten zich thuis voelen in hun natiestaat'

De vroegere Europese topambtenaar Manfred Brunner (46) heeft de oprichting van een nieuwe politieke partij aangekondigd die Duitsland moet behoeden voor "verlies van soevereiniteit' aan Brussel. De jurist Brunner was drie jaar lang kabinetschef van Martin Bangemann, commissaris van de Europese Unie. Hij nam vorig jaar ontslag na onenigheid met Bangemann over het Verdrag van Maastricht, waarin volgens Brunner teveel bevoegdheden aan de supranationale Europese Commissie worden overgedragen.

Niet bekend

In oktober van dit jaar diende Brunner een klacht in bij het constitutionele Hof in Karlsruhe tegen het "ongrondwettige soevereiniteitsverlies' dat het Verdrag van Maastricht zou betekenen. Hij verliet toen ook de liberale FDP, waarin hij twintig jaar lang verschillende functies bekleedde, onder meer die van lid van het fractiebestuur.

"Maastricht' is inmiddels geratificeerd, maar er is volgens Brunner nog voldoende ruimte de politieke en monetaire eenwording tegen te houden. “Het gerechtshof in Karlsruhe heeft bepaald dat de verdragen opzegbaar blijven, dat de Bondsdag van tevoren gekend moet worden in belangrijke beslissingen en dat de Duitse Mark niet vanzelfsprekend zal opgaan in een Europese eenheidsmunt. Dat spoor wil ik volgen.”

Met het verdrag van Maastricht is de EU te “centralistisch” geworden, vindt Brunner. Alle beslissingen die niet de interne markt betreffen, moeten volgens hem aan de lidstaten overgelaten worden. De Europese Commissie moet opgeheven en vervangen worden door een coördinerend orgaan dat kan volstaan met tweeduizend werknemers. “Nu een centralistisch en ondemocratisch Oostblok uit elkaar is gevallen, moet daar geen centralistisch en ondemocratisch Westblok voor in de plaats komen”, zegt Brunner.

Hij is er voorstander van de Oosteuropese landen zo snel mogelijk lid te maken van de gemeenschap. “Maastricht wil van West-Europa eerst een quasi-staat maken alvorens zich om Oost-Europa te bekommeren. De Tsjechische republiek zou wat mij betreft volgend jaar kunnen toetreden”.

Op het partijprogramma waarmee Brunner aan de nationale parlementsverkiezingen wil deelnemen, staan verbetering van de veiligheid op straat, hogere salarissen voor politieambtenaren en een strenger asielzoekersbeleid bovenaan. Brunner die zegt een “oude persoonlijke vriend” van de Oostenrijkse extreem-rechtse FPÖ-leider Jörg Haider te zijn, ontkent dat hij inspeelt op nationalistische sentimenten in Duitsland. Brunner wil met zijn conservatief-liberale partij de “natuurlijke verhouding tot de staat” herstellen en rechts-extremisten daarmee juist de wind uit de zeilen nemen. Nationalisme komt volgens Brunner voort uit gebrek aan identificatie met de natiestaat. “Mijn partij is nationaal, niet nationalistisch. Zonder natiestaat kan geen grondwet en geen democratie bestaan.”

Het ontbreekt Brunner niet aan optimisme. Hij rekent bij de verkiezingen voor het Europarlement in juni op 35 procent van de stemmen. “Uit opinipeilingen is gebleken dat 75 procent van het Duitse volk tegen het verdwijnen van de mark in de ecu is. Mijn partij is op dit moment de enige die zich tegen het verdrag van Maastricht verzet.”

Aanvankelijk deelde EU-commissaris Bangemann zijn scepsis over een Europese politieke en monetaire unie, zegt Brunner. “Maar uiteindelijk heeft hij toch vóór het verdrag van Maastricht gekozen.” Tot nog toe heeft Brunner zijn gelijk in het conflict met Bangemann alleen maar bevestigd gezien. “Het IMF heeft gezegd dat een gemeenschappelijke munt niet haalbaar is, overal wordt kritiek geleverd op de gebrekkige democratie in de EU en het drama in Joegoslavië is het beste bewijs dat van gemeenschappelijk buitenlands optreden niets terecht komt. Inhoudelijk is Maastricht dood.”

    • Daniela Hooghiemstra