Commissie gaat kijken hoe overstroming te voorkomen

PAG.3 GELEERD VAN AARDBEVING

DEN HAAG, 29 DEC. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft een commissie ingesteld die moet nagaan hoe in de toekomst overstromingen van de Maas in Limburg kunnen worden voorkomen. Deze commissie, onder voorzitterschap van de voormalige commissaris van de koningin in Zeeland C. Boertien, moet daarover binnen een jaar een rapport uitbrengen.

Er zijn de afgelopen maanden twee mogelijkheden geopperd om overstromingen in de toekomst te voorkomen: het verbreden van het winterbed van de Maas tussen Maastricht en Roermond, waarvoor landbouwgrond zou moeten worden opgeofferd, en het bouwen van dijken benoorden Roermond. Dijkenbouw tussen Maastricht en Roermond wordt uitgesloten, omdat de bedding van de rivier daar uit grind bestaat. Hierdoor zou het water onder de dijken doorspoelen.

CDA-burgemeester E.A. Mooren van Arcen en Velden (8.940 inwoners) is vanmorgen teruggetreden na kritiek op zijn optreden tijdens de overstromingen in zijn gemeente. Gouverneur van Limburg B.J. van Voorst tot Voorst heeft met onmiddellijke ingang Moorens bevoegdheden overgedragen aan loco-burgemeester P.J.M. Hafmans. Mooren was een van de burgemeesters in Limburg die overgingen tot gedwongen evacuatie van burgers.

De komende vijf dagen worden er opnieuw aanzienlijke hoeveelheden regen verwacht in grote delen van West-Europa, aldus de voorspelling van Meteoconsult. Vooral Frankrijk gaat een natte periode tegemoet. In West-, Midden en Noordoost/Oost-Frankrijk kan tot en met 3 januari volgens computerberekeningen op 60 tot 90 millimeter regen worden gerekend. In de Ardennen wordt 40-60 millimeter verwacht, maar daar komt nog het water bij van de nu nog aanwezige, smeltende sneeuw. In het stroomgebied van de Rijn verwacht men iets minder regen, maar ook hier moet naast de voorspelde 20-50 millimeter regen rekening worden gehouden met extra smeltwater.

Volgens K. Wu van de directie Limburg van Rijkswaterstaat zal de regen de komende twee dagen niet leiden tot een verhoogde waterstand. Het waterpeil zal blijven dalen. Verder dan twee dagen vooruit zijn geen zinvolle voorspellingen te doen, aldus Wu, “maar we houden de vinger aan de pols”.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben gisteren toegezegd te bezien hoe men gedupeerden van de watersnood tegemoet kan komen. Een woordvoerder van de Rabobank in Limburg schatte de schade door de overstroming vanmorgen op “wellicht een half miljard gulden”.

Onverwacht snel hebben militairen gisteravond de twee gaten in de Niersdijk bij Ottersum (gemeente Gennep) gedicht. De brandweer pompt het water achter de dijken intussen weg.

Vandaag bezoekt de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat de getroffen gebieden.