Advocatenorde acht klacht ongegrond

AMSTERDAM, 29 DEC. De deken van de Orde van Advocaten heeft een klacht die de Alkmaarse hoofdofficier van justitie mr. A. Josephus Jitta heeft ingediend tegen de Amsterdamse advocaat mr. J. Meijering ongegrond verklaard.

De hoofdofficier verweet de advocaat dat hij niet in het belang van zijn cliënt had gehandeld door gegevens uit een besloten zitting van de Alkmaarse raadkamer in de publiciteit te brengen. Volgens de deken is daarvan echter niets gebleken. Bovendien, zo luidt het voorlopig oordeel, kan een eventuele benadeling beter worden beoordeeld door de cliënt zelf. De cliënt van mr. Meijering is een 53-jarige wapenverzamelaar uit Venhuizen. De man werd ervan verdacht de explosieven te hebben geleverd waarmee RaRa aanslagen pleegde op het woonhuis van staatssecretaris A. Kosto en het ministerie van binnenlandse zaken. De verdenking bleek niet hard te maken.