Werknemers detaillisten krijgen 2,5 % hoger loon

ROTTERDAM, 28 DEC. De circa 100.000 werknemers in de detailhandel die niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) vallen, krijgen in 1994 een loonsverhoging van 2,5 procent (1,5 procent op 1 januari en 1 procent op 1 juli).

Verder zullen de werknemers met een aanvangssalaris (minimumloon) voortaan na anderhalf in plaats van twee jaar in een hogere loonschaal worden ingedeeld. Het is de bedoeling dat die periode in 1995 wordt teruggebracht tot een jaar.

Het bestuur van het hoofdbedrijfschap detailhandel heeft vorige week ingestemd met het akkoord dat bonden en werkgevers hierover in oktober sloten. Het gaat onder meer om het personeel in doe-het-zelf-winkels, verf- en behangzaken, schoenenwinkels, viswinkels, juwelierszaken en platen- en CD-zaken. De lonen zijn niet vastgelegd in een CAO, maar in de (bindende) Verordening Arbeidsvoorwaarden Detailhandel (VAD).

In het centraal akkoord raden de sociale partners op centraal niveau hun CAO-onderhandelaars in de bedrijven en bedrijfstakken aan eerder overeengekomen loonsverhogingen “nog eens tegen het licht te houden” en eventueel om te zetten in afspraken over werkgelegenheid en scholing. De totstandkoming van dit sociaal pact was voor De Vries aanleiding af te zien van een wettelijke looningreep.

Vorige week werd al bekend dat bonden en werkgevers in de bouw (180.000 werknemers), de horeca (150.000) en de schoonmaaksector (160.000) niet bereid zijn eerder afgesloten contracten open te breken, waarin loonsverhogingen voor 1994 zijn afgesproken. Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) sprak daarover zijn afkeuring uit. Daarentegen werd vorige week wel overeenstemming bereikt over het openbreken van de CAO voor de bedrijfsverenigingen (17.500 werknemers) om afvloeiingsregelingen voor oudere werknemers te financieren. De 1,25 procent loonsverhoging die al voor 1994 was afgesproken vervalt en tot april 1995 vallen geen gedwongen ontslagen bij de inkrimping van de bedrijfsverenigingen waarbij op termijn ongeveer 5.500 banen verdwijnen.

Het bedrijfschap detailhandel, waarin vakbonden en werkgevers zijn vertegenwoordigd, vond het niet nodig de loonsverhogingen nu om te zetten in bij voorbeeld afspraken over werkgelegenheid en scholing. “Het gaat er om de achterstanden weg te werken. Deze verordening is echt het laagste van het laagste”, aldus G.B. Rijzinga die namens de Dienstenbond CNV in het bestuur van het bedrijfsschap zit.