Waterschade geschat boven 100 miljoen

PAG.3 DRIJVEND PARKET / JAAROMZET WEG

ROTTERDAM, 28 DEC. De schattingen van de schade die de overstromingen in Limburg de afgelopen week hebben veroorzaakt lopen steeds verder op. De commissaris van de koningin in Limburg, B.J. van Voorst tot Voorst, zei te vrezen dat de eerder genoemde honderd miljoen gulden ruimschoots wordt overschreden.

De Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers verwacht dat alleen al de getroffen bedrijven meer dan vijftig miljoen gulden schade hebben geleden. Volgens burgemeester Ph. Houben van Maastricht hebben particuliere inwoners van de stad dertig miljoen gulden schade. De exacte omvang van de schade zal naar verwachting pas over enkele weken duidelijk zijn.

Het kabinet, de provincie Limburg en het Nationaal Rampenfonds hebben samen 19 miljoen gulden steun toegezegd ter leniging van niet elders gedekte schade. Minister Dales (binnenlandse zaken), die gisteren op bezoek was in het overstroomde Venlo, zei dat het kabinet “niet kinderachtig” zal zijn en dat zij zich in het kabinet sterk zou maken voor een regeling die het mogelijk maakt zich tegen dit soort schade te verzekeren. Concrete toezeggingen wilde ze echter niet doen.

De VVD wil volgende week een spoedberaad van de vaste Kamercommissies van verkeer en waterstaat, binnenlandse zaken en economische zaken om de schade te bespreken. Volgens het Limburgse Kamerlid J. van Rey (VVD) wordt de omvang van de schade volledig onderschat en zal die boven de 250 miljoen gulden uitkomen. Het rijk moet voor de mensen in de getroffen gebieden geld vrijmaken door bijvoorbeeld de inkomstenbelasting in heel Nederland licht te verhogen, aldus Van Rey. Met de opbrengst van deze "solidariteitsheffing' kan de schade worden betaald. Ook wil de VVD'er dat bedrijven de schade van de vennootschapsbelasting mogen aftrekken.

Alleen in de IJsseldelta bij Kampen is nu nog gevaar voor overstroming. Tot nog toe doen zich geen problemen voor, maar dat kan veranderen indien er een noordwesterstorm opsteekt, aldus dijkgraaf A. van Ittersum van het Waterschap IJsseldelta. Dan wordt het water uit het IJsselmeer de IJssel opgestuwd, zodat het peil in korte tijd sterk stijgt. Samen met de toch al buitengewoon hoge waterstand kan dit de dijken doen bezwijken. Alleen al in de omgeving van Kampen zou dan 200 vierkante kilometer onder water lopen, bijna de helft van de oppervlakte die in heel Limburg is ondergelopen. Voor de komende dagen is echter een zuidenwind voorspeld.

In het buitenland stijgt het water alleen nog op de Seine en haar zijrivieren. De rondvaartboten zijn inmiddels uit de vaart, omdat ze niet meer onder de bruggen door kunnen. In de vorige week ondergelopen Duitse steden Koblenz, Bonn en Keulen heeft het terugtrekkende water een grote hoeveelheid modder achtergelaten. In Duitsland wordt de schade op meer dan een miljard gulden geschat.