Voorlichting emigratie vanaf volgend jaar niet meer gratis

ROTTERDAM, 28 DEC. Iemand die overweegt te emigreren en daarover zijn licht wil opsteken moet vanaf 1 januari honderdvijftig gulden per uur betalen aan de opvolger van de emigratiedienst van het Nederlands Migratie Instituut (NMI). Vanaf die datum gaat de NMI geprivatiseerd verder als Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland (DEN). De DEN is een samenwerkingsverband van de Algemene, de Katholieke en de Christelijke Emigratie Centrale, drie organisaties die emigranten al voor de Tweede Wereldoorlog begeleidden.

De privatisering volgt op het kabinetsbesluit van vorig jaar om emigratie niet langer te zien als een instrument om de bevolkingsomvang of de werkgelegenheid mee te regelen. De afgelopen tien jaar verlieten gemiddeld tweeduizend mensen per jaar Nederland. Het kabinetsbesluit leidde ook tot het opzeggen van emigratieverdragen met Brazilië en met Nieuw-Zeeland.

Het ministerie van sociale zaken voegde in 1991 de drie emigratiecentrales, die vanaf 1952 overheidssubsidie ontvingen, samen in het NMI met de remigratiedienst voor allochtonen. Toen de overheid dit jaar de subsidie stopte voor de emigratie-afdeling stapten de emigratiecentrales uit het bestuur van de NMI en richtten, de niet "structureel' gesubsidiëerde stichting DEN op. De Remigratietak van het NMI blijft gewoon in functie.

Voor voorlichting en begeleiding kunnen de kosten uiteenlopen van enkele honderden tot enkele duizenden guldens.