Vijftig Hagenaars thuis met oudjaar

DEN HAAG, 28 DEC. Vijftig Hagenaars moeten met oud op nieuw binnen blijven.

Het betreft vooral jongeren die zich vorig jaar rond de jaarwisseling schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, geweldpleging en vernielingen. Het enkele jaren geleden ingezette beleid wordt hiermee voortgezet. Vorig jaar hadden 42 Hagenaars huisarrest. Verder heeft het openbaar ministerie tien snelrechtzittingen gereserveerd. Vorig jaar werden ongeveer honderd Hagenaars voor de rechter geleid. Naast boetes en vrijheidsstraffen bood de rechtbank een cursus aan om het gedrag van de jongeren te verbeteren. Zevenentwintig van hen hebben daarvan gebruik gemaakt. De reclassering vindt het experiment voor herhaling vatbaar. De politie van Haaglanden maakt tijdens de jaarwisseling voor het eerst in zes jaar geen gebruik van andere korpsen. Er zullen 450 politiemensen paraat zijn, 150 minder dan vorig jaar.