Protesterende beer blijkt de commissaris

MADRID, 28 DEC. Generaal Fernández Monzón, hoofdcommissaris van de Madrileende politie, heeft de rol van zijn leven duur moeten betalen. Monzón werd gisteren op staande voet ontslagen, zij het eervol. Hij is ontmaskerd als Oso anti-alcalde moroso, de "anti-wanbetalende-burgemeester-beer' die de afgelopen weken voortdurend in het kielzog van de Madrileense burgemeester José Mará Alvarez del Manzano verscheen om te protesteren tegen diens bezuinigingsbeleid.

De beer, het belangrijkste symbool van het Madrileense stadswapen, werd een bijna vanzelfsprekende verschijning bij de publieke optredens van de Madrileense burgervader. Dansend met zijn koffertje, waarop een portret van Alvarez del Manzano met een lange Pinokkio-neus, veroorzaakte het beest hilariteit bij de omstanders en vrolijke plaatjes in de kranten.

Of het slachtoffer zelf de humor van de voortdurende optredens in kon zien valt sterk te betwijfelen. Zeker nadat de beer twee weken geleden opdook in het vliegtuig dat Alvarez del Manzano naar Santiago de Compostella vervoerde en enkele zitjes naast de burgermeester neerplofte. De jacht op de beer werd dan ook ingezet. Met succes. De dader werd uiteindelijk door veiligheidscamera's in het Madrileense stadhuis gesnapt terwijl hij zich op het toilet in zijn manshoge vermomming hees.

De burgemeester had al eerder het vermoeden gekoesterd dat het berepak werd bewoond door een hooggeplaatst persoon. Er waren kleine aanwijzingen, zoals bij het besloten kerstgala vorige week ten stadhuize. Ook daar kwam de beer binnendansen, met een uitnodiging nog wel. Toen de dienstdoende politieagent hem niettemin de toegang weigerde was het beest nauwelijks te houden. Als de agent eens wist wie hij was zou hij wel anders piepen, zo was de beer woedend naar hem uitgevallen.

Tegen het ontslag van Monzón, die naar buiten toe altijd het imago heeft gehad van een bullebak, zijn reeds de eerste protesten gerezen. In commentaren wordt er op gewezen dat zijn optreden deel uitmaakte van een geheim pact met de vakbonden. Dat moest voorkomen dat er grote stakingen uitbraken bij de hoofdstedelijke politie die zwaar door de bezuinigingen wordt getroffen. Een slimme zet van de generaal, aldus het dagblad El Mundo, en bovendien niet zonder zelfopoffering, gezien de enorme hitte die zich in een berepak kan ontwikkelen.