Onthullingen over Mitterrand en zoon in smeergeldaffaire

PARIJS, 28 DEC. Nieuwe onthullingen hebben president François Mitterrand en zijn socialistische regeringen opnieuw in diskrediet gebracht. In een uitgelekt gerechtelijk dossier wordt beschreven hoe de president, zijn zoon Gilbert en andere hoge politici om onopgehelderde redenen aanzienlijke bedragen hebben ontvangen. Er zijn sterke aanwijzingen dat zij smeergeldtransacties en handel in voorkennis in binnen- en buitenland mogelijk hebben gemaakt.

De centrale figuur in het 62 pagina's tellende dossier is Roger-Patrice Pelat, de zelfde zakenman die een miljoen franc (330.000 gulden) leende aan de socialistische oud-premier Bérégovoy die zich op 1 mei van dit jaar van het leven beroofde. Dat bedrag werd nooit terugbetaald. Uit het onderzoek van de rechter van instructie Thierry Jean-Pierre blijkt dat de lening uit 1986 aan Bérégovoy ook niet voorkwam in de beschrijving van de nalatenschap van de in 1989 overleden Pelat.

Niet bekend

De onthullingen hebben nauwelijks opschudding verwekt in Frankrijk. Het nieuws is goed voor bescheiden berichten op de binnenpagina's van de grote kranten. Desondanks liegen de feiten er niet om. De rechter komt met een minutieus gedocumenteerde reconstructie van de manier van zakendoen van wijlen Pelat. Zijn goede connecties met het bewind van Mitterrand spelen daarin een cruciale rol. De beide mannen kenden elkaar nog uit de oorlog.

Het web van leningen en meestal goed betaalde interventies is vrijwel onbegrensd. Oud-premier Fabius blijkt zijn minister van financiën Bérégovoy opdracht te hebben gegeven een transactie van Pelat in Noord-Korea te bespoedigen. Het gaat impliciet om erkenning van het regime aldaar in ruil voor de bouw van een hotel door een met Pelat bevriende aannemer.

Een dochter van Bérégovoy blijkt allerlei betalingen van 10.000 franc te hebben ontvangen tussen '85 en '88. Een vriendin van de president heeft cheques ter waarde van 670.000 franc ontvangen. En ook de naam Mitterrand zou op de betaallijst van Pelat hebben gestaan.

De woordvoerder van de president heeft er na het verschijnen van Le Point op gewezen dat deze betalingen alleen betrekking hebben op de tijd vóór zijn presidentschap. Zij worden met andere woorden niet ontkend. Wel wordt door de woordvoerder verondersteld dat de betalingen betrekking hebben op adviesdiensten van Mitterrand als advocaat van het bedrijf Vibrachoc.

Volgens het dossier heeft de zelfde zakenman Pelat dat bedrijf in '82, één jaar na de verkiezing van Mitterrand tot president, verkocht aan het net genationaliseerde bedrijf Alsthom. De verkoopprijs was 110 francs, terwijl een onafhankelijke taxatie tussen 60 en 65 miljoen uitkwam. Mitterrand ontving tussen '72 en '80 betalingen van 293.000 franc, zijn zoon Gilbert (burgemeester van Libourne in de Gironde) tussen '81 en '89 nog eens 579.429 francs. Volgens een ex-financieel directeur van Vibrachoc stond daar “geen enkele reële prestatie” tegenover.

Pag.5: Zakenman opende voordeur Elysée voor contract met Noord-Korea

Het onderzoek van rechter Jean-Pierre kwam aan het rollen met een kwestie van valse facturen bij een aannemingsbedrijf. Het groeide uit tot een beschrijving van het zakencircuit van Pelat. Eén van diens meer pikante manoeuvres betreft de bemiddeling bij het binnenhalen van de opdracht voor het bouwen van een groot hotel in de Noordkoreaanse hoofdstad Pyongyang. Pelat toucheerde van de Compagnie générale du bâtiment (CBC) 24,6 miljoen franc als commissie. Daarvoor had hij dan ook de voordeur van het Elysée geopend.

De rechter beschrijft in de door het weekblad geciteerde passages heel gedetailleerd hoe Mitterrand vòòr zijn eerste verkiezing tot president Noord-Korea bezocht en een mogelijke diplomatieke erkenning besprak, en eenmaal geïnstalleerd op het Elysée van alles deed en liet doen voor concretisering van de vriendelijke betrekkingen. Pelat zag toen kans een exportkredietverzekering voor het hotelproject los te krijgen, hoewel de Coface (het staatsorgaan dat daar in Frankrijk voor is) zeer terughoudend was: Noord-Korea had al te veel schulden bij de Fransen.

    • Marc Chavannes