GUTENBERGBIJBEL

Het exemplaar van de Gutenberg-bijbel dat uit Leipzig als oorlogstrofee werd geroofd, is niet, zoals NRC Handelsblad van 15 december berichtte: “onlangs in de kelder van de Moskouse bibliotheek teruggevonden” (bedoeld is de Russische Staatsbibliotheek, vroeger Lenin Bibliotheek geheten zoals nog steeds in grote letters op het gebouw staat).

Niet alleen boekhistorici waren reeds lang van deze "vondst' op de hoogte, ook de schrijvende pers heeft hierover al eerder bericht: zie onder meer Het Parool van 29.8.92. Overigens is na de oorlog nog een tweede Leipziger exemplaar van de Gutenberg-bijbel (waarvan niet 12 maar nog 48 exemplaren bewaard zijn) naar het Oosten verdwenen.

    • F.A. Janssen