GEKOZEN VORST

We haalden in 1813 geen gevluchte Oranje binnen, zoals werd geschreven in het artikel van Milly van den Eijnde "Kies uw koning of koningin' (NRC Handelsblad, 18 december). De familie, die zich al eeuwen inzette voor Nederland, werd verjaagd door Franse troepen. Wie blijft er in hun positie zitten als de konings"moordenaars er aan komen! Koningin Wilhelmina vluchtte niet, ze werd verjaagd door Duitse troepen. Wie zou er in haar positie zijn blijven zitten?

De Oranje-familie vlucht niet voor haar taak! Een taak “die zo zwaar is, dat wie maar even over de inhoud nadenkt, er voor zou wegvluchten”. (Vrij naar Koningin Juliana). Men blijft niet zitten, omdat de taak toch wel lucratief is, zoals gesuggereerd wordt.

Met een erfelijk vorst ontkomt men aan de weinig verheffende presidentsverkiezingen, waarbij partijmensen kandidaat zijn. Gekozen met 51 procent van de stemmen en een rood-wit-blauw lint om is men geen nationaal symbool. Het stellen van de kandidaten is meestal een beschamend spel. Denk aan degenen, die voor president Von Weiszacker als opvolger werden voorgedragen. En dan om de vier of zes jaar zo'n spel. Wat een onrust.

    • Ir. W. Bos